Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Sociālās uzņēmējdarbības veicināšanas nepieciešamība Grobiņas novadā
Nosaukums angļu valodā Necessity for Promotion of Social Entrepreneurship in the Region of Grobina
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Sarmīte Barvika
Recenzents Pr.doc. N.Balabka
Anotācija Bakalaura darbā ,,Sociālās uzņēmējdarbības veicināšanas nepieciešamība Grobiņas novadā,, tiek pētīts sociālās uzņēmējdarbības labvēlīgā ietekme ilgtspējīgai, līdzsvarotai reģionālai attīstībai. Izpētot sociālās uzņēmējdarbības vēsturisko attīstību un ārvalstu pieredzi, tika izprasta sociālās uzņēmējdarbības būtība, kā ar produktu ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, reģionā radīt apstākļus, kuri samazinātu finansiālo nevienlīdzību, bezdarbu, nabadzību, sociālo atstumtību un diskrimināciju. Analizējot Grobiņas novada telpisko vidi, novērtēta esošā situācija, un izvērtēti stratēģiskā attīstības plānā izvirzītie mērķi un uzdevumi. Sociālo problēmu identificēšanai, tika veiktas intervijas ar Grobiņas novada sociālajiem darbiniekiem. Pamatojoties uz gūto informāciju, tika izveidota anketa, un veikta sabiedrības aptauja, lai uzzinātu Grobiņas novada iedzīvotāju viedokli par novērotajiem trūkumiem, un veicamajiem uzlabojumiem sociālajā vidē. Konstatējot Grobiņas novada sociālo problēmu daudzveidību, tika noskaidrotas ražošanas un pakalpojumu sfēras, kuras Grobiņas novadā būtu nepieciešams attīstīt. Aptaujas rezultātos atspoguļojās nodarbošanās sfēras, kurās aptaujātie respondenti vēlētos iesaistīties. Secināts, ka Grobiņas novadā nepieciešama sociālās uzņēmējdarbības centra izveide. Tika veikti sociālās uzņēmējdarbības provizoriski aprēķini (2022.-2031. gadam), lai izprastu ekonomiskos ieguvumus no saimnieciskās darbības. Iegūtie dati liecināja, ka nodarbinātības veicināšana, sniegtu būtisku pienesumu valsts un Grobiņas novada pašvaldības budžetā. Vienlaikus apzinot, ka sociālais bizness spēs kļūt ekonomiski ilgtspējīgs, ja ar patstāvīgu iniciatīvu noturēsies biznesa tirgū, pielāgojoties jaunām inovācijām un nepārtraukti investējot attīstībā un jaunu darbinieku iekļaušanā sociālās uzņēmējdarbības vidē. Bakalaura darbu izstrādāja autore Iveta Stepiņa kopā ar darba vadītāju Sarmīti Barviku. Atslēgas vārdi: Sociālā uzņēmējdarbība, sociālekonomiskas problēmas, Grobiņas novads, nodarbinātības veicināšana. Darbs izstrādāts uz 69. lpp., ar 18 attēliem un 5 tabulām, pievienojot 14 pielikumus, no tiem 6 intervijas un aptaujas anketas oriģināls,. Pētījumos un analīzēs kopā izmantoti 60 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Sociālā uzņēmējdarbība, sociālekonomiskas problēmas, Grobiņas novads, nodarbinātības veicināšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Social entrepreneurship, socio-economic problems, region of Grobina, employment promotion.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2021 21:40:33