Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Ergonomisko riska faktoru ekspozīcijas mazināšana elektronisko iekārtu montieriem, uzlabojot nodarbināto rotāciju darba vietās
Nosaukums angļu valodā Reducing Ergonomic Risk Faktors on Elektronics Assembly Workers by Designing Job Rotation
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Ieviņš
Recenzents Jānis Saulītis, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Maģistra darba autore: Lana Pētersone Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. Oec., profesors Jānis Ieviņš Maģistra darba tēma: Ergonomisko riska faktoru ekspozīcijas mazināšana elektronisko iekārtu montieriem darba vietās, uzlabojot nodarbināto rotāciju. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 84 lapām (bez pielikumiem). Maģistra darbs satur 29 attēlus, 30 tabulas un 7 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 51 informācijas avots. Maģistra darba galvenais mērķis un rezultāts: Maģistra darba mērķis ir definēt un izstrādāt priekšnosacījumus darba vietu rotācijas izveidei un nepieciešamos preventīvos pasākumus ergonomisko risku ekspozīcijas samazināšanai elektronisko iekārtu montieru darba vietās. Mērķa sasniegšanai tika veikta literatūras avotu un risku novērtēšanas metožu analīze, riska faktoru analīze, risku novērtēšana, statistikas datu apkopošana un analīze, piedāvāti rotācijas modeļi un izstrādāti priekšnosacījumi rotācijas īstenošanai un sniegti priekšlikumi ergonomisko risku ekspozīcijas mazināšanai darba vietās. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrots Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu kopums, kas reglamentē prasības un normas darba aizsardzības jomā. Apskatītas un analizētas risku novērtēšanas metodes un socioloģisko pētījumu metodes. Analītiskajā daļā tiek analizēti statistikas dati par pētāmo apstrādes rūpniecības nozari, kā arī galvenie darba vides riska faktori un arodslimību izplatība nozarē, atspoguļoti veikto aptauju dati, sniegts risku vērtējums un analīze. Praktiskajā daļā tiek aplūkoti vairāki rotācijas modeļi un izstrādāti priekšlikumi ergonomisko risku ekspozīcijas mazināšanai darba vietās un priekšnosacījumi, kurus nepieciešams ņemt vērā rotācijas īstenošanai, balstoties uz ergonomisko risku novērtēšanas rezultātiem. Maģistra darbā tiek izmantota Latvijas Republikas likumdošana, normatīvie akti, darba aizsardzības literatūra, statistikas pārskati, zinātniskās publikācijas, kā arī interneta resursi. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Ergonomiskie riska faktori, darba vietu rotācija, elektronisko iekārtu montieri
Atslēgas vārdi angļu valodā Ergonomic risk factors, job rotation, electronics assembly workers
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2021 21:24:54