Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Ilgtermiņa ārvalstu investīciju piesaistes iespēju novērtēšana Baltijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of long –term foreign investment opportunities in the Baltics
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Recenzents LR Ekonomikas ministrijas ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktores vietnieks J.Zakovics
Anotācija Bakalaura darba autore Elizabete Gūtmane izstrādāja darbu, kura temats ir “Ilgtermiņa ārvalstu investīciju piesaistes iespēju novērtēšana Baltijā”. Darba mērķis ir pētīt ilgtermiņa ārvalstu investīciju piesaistes iespējas Baltijā, lai izstrādātu investīciju aprobācijas plānu apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumam Latvijā. Ārvalstu tiešo investīciju piesaistei ir nozīmīga loma Latvijas tautsaimniecībā un starptautiskajā tirgū. Mērķa sasniegšanai darba izstrādes laikā no teorētiskā aspekta 1.nodaļā ir apskatītas ārvalstu tiešo investīciju pamatfunkcijas, to veidi un politika Latvijā. Darba 2.daļā, pamatojoties uz izmantoto literatūru un jomas ekspertu viedokļiem, tika definēti Baltijas valstu ārvalstu investīciju ietekmējošie faktori, un analizēta apstrādes rūpniecība kā viena no augsto tehnoloģiju pārstāvētām nozarēm, jo, lai palielinātu valsts konkurētspēju inovāciju izstrādē, nepieciešams piesaistīt ārvalstu investīcijas augsto tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvētā nozarē. Pētnieciskajā daļā autore izstrādāja ārvalstu investīciju piesaistes plānu apstrādes rūpniecības nozarei, taču, lai secinātu, cik efektīvi plāns būtu realizējams uz apstrādes rūpniecības uzņēmuma piemēra, investīciju plāns tika aprobēts uz augsto tehnoloģiju uzņēmuma SIA “HansaMatrix Innovation” piemēra. Bakalaura darbs sastāv no 3 pamatdaļām, tā apjoms ir 77 lpp. (bez pielikumiem). Tajā ir iekļauti 8 attēli, 19 tabulas un 7 pielikumi uz 11 lpp. Darbā izmantotas 73 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi ārvalstu tiešās investīcijas, apstrādes rūpniecība, ilgtspējīgu investīciju piesaistes plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā foreign direct investment, manufacturing, sustainable investment plan
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2021 17:10:23