Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Akadēmiskā personāla pilnveides projekts augstākās izglītības iestādē
Nosaukums angļu valodā Project of Academic Staff Development in a Higher Education Institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents S.Gailīte
Anotācija Noslēguma darba autors: Annija Arone Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prof. Dr. oec. Elīna Gaile – Sarkane Noslēguma darba temats: Akadēmiskā personāla pilnveides projekts augstākās izglītības iestādē Noslēguma darbs uzrakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 14 tabulas un 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu un 17 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: apzinātas mācībspēku vajadzības digitālo kompetenču jomā, izveidots Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides plāns digitālo kompetenču jomā gada griezumā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Arone A., Gaile - Sarkane E. (2021) Akadēmiskā personāla pilnveides projekts augstākās izglītības iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 75 lapaspuses. Atslēgas vārdi: personāls, apmācības, profesionālā pilnveide, lektors, akadēmiskais personāls.
Atslēgas vārdi : personāls, apmācības, profesionālā pilnveide, lektors, akadēmiskais personāls.
Atslēgas vārdi angļu valodā staff, training, professional development, lecturer, academic staff
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2021 10:14:54