Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Kandidātu testēšana informācijas tehnoloģiju uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Pre-employment Testing in an Information Technology Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents L.Kalniņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Līga Svence Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Latvijas Republikas Labklājības ministrijas vecākā eksperte, Dr. oec., Bc. psych. Iveta Ozoliņa-Ozola Noslēguma darba temats: Kandidātu testēšana informācijas tehnoloģiju uzņēmumā Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 11 tabulas un 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu un 41 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā analizēta uzņēmuma vēsture, finanšu rādītāji, stratēģiskās biznesa vienības, klienti, sadarbības partneri, konkurenti, korporatīvā kultūra, organizatoriskā struktūra un personāls, personāla vadība, personāla meklēšanas un atlases pieejas un ārējo apmācību loma procesā, kā arī identificētas kandidātu testēšanas problēmas un piedāvāti to risināšanas ceļi. Darba teorētiskajā daļā veikts testēšanas metodes raksturojums un bibliometriskais pētījums. Projekta aprēķina daļā veiktas ekspertu intervijas un publiska aptauja, padziļināti pētīts personāla meklēšanas un atlases process un testēšanas vieta tajā, un visbeidzot izstrādāta kandidātu testēšanas rokasgrāmata. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Svence, L., Ozoliņa-Ozola, I. (2021). Kandidātu testēšana informācijas tehnoloģiju uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 77 lpp.
Atslēgas vārdi personāla piesaistīšana, personāla atlase, kandidāti, testēšana, testi
Atslēgas vārdi angļu valodā Recruitment, Employee Selection, Candidates, Pre-employment Testing, Tests
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 21:39:08