Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla apmācību pilnveides projekts pašvaldības iestādē
Nosaukums angļu valodā Staff training improvement project in a municipal institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents I.Baltiņa
Anotācija Bakalaura darba autors: Alīna Kalote Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: profesore Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane Bakalaura darba temats: Personāla apmācību pilnveides projekts pašvaldības iestādē Noslēguma darbs uzrakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā ir iekļauti 20 attēli un 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti - 20 avoti latviešu un 20 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījuma rezultātā, izmantojot darbinieku aptaujas rezultātus, tika noskaidrots, ka ar iestādes apmācību procesu ir apmierināti tikai 40%, savukārt darbinieki visbiežāk min, ka apmācības ir pārāk teorētiskas, tajās trūkst reālu situāciju analīze. Balstoties uz iegūtajiem pētījuma datiem, tika piedāvāts apmācību procesa uzlabojums. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kalote, A., Gaile-Sarkane, E. (2021). Personāla apmācību pilnveides projekts pašvaldības iestādē. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 63 lpp. Atslēgas vārdi: apmācības, darbinieki, process
Atslēgas vārdi Apmācības, darbinieki, process
Atslēgas vārdi angļu valodā Training, employees, process
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 21:19:06