Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Temperatūras kravu pārvadājumu novērtējums loģistikas ķēdē
Nosaukums angļu valodā Assessment of temperature freight in the logistics chain
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents SIA „Albert Berner” Loģistikas nodaļas vadītāja Nadīna Moroza
Anotācija Bakalaura darba tēma ir vērsta uz temperatūras kravu uzlabošanas iespējām. Tēmas aktualitāti pamato dažādas problēmsituācijas tieši temperatūras svārstību dēļ, pārvadājumu laikā, un dažādas inovatīvas iespējas šo temperatūras svārstību mazināšanai. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas temperatūras kravu pārvadājumu uzlabošanai loģistikas ķēdē. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām – teorētiskās daļas, konkrētu uzņēmumu analīzes un pētījuma daļas. Teorētiskajā daļā darba autors apraksta ar temperatūras kravu medicīnas un pārtikas pārvadājumiem saistītus noteikumus, pašu pārvadājumu būtību un ķēdes elementus. Veic atbildīgo iestāžu pārstāvju intervēšanu. Analīzes daļā darba autors apskata divus uzņēmumus. Katrs no tiem darbojas savā nozarē, viens no tiem veic pārtikas preču piegādi noteiktajā temperatūras režīmā un otrs uzņēmums veic vakcīnu piegādi noteiktajā temperatūras režīmā. Pētījuma daļā darba autors apskata iespējamos problēmsituāciju risinājumus pamatojoties uz konkrēto uzņēmumu iegūto informāciju un izstrādā rekomendācijas temperatūras kravu pārvadājumu uzlabošanai loģistikas ķēdē. Bakalaura darba apjoms ir 81 lappuse. Tajā ir 5 attēli, 9 tabulas un izmantoti 42 literatūras avoti. Bakalaura darbā ir formulēti 7 secinājumi un izvirzīti 4 priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Loģistika, pārtikas preču loģistika, medicīnas preču loģistika, temperatūras kravas
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistics, food logistics, medical logistics, temperature loads
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 10:57:36