Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Darbinieku stresa vadīšanas projekts pārmaiņu laikā
Nosaukums angļu valodā Project on Employee Stress Management during Period of Changes
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents RTU Personāla nodaļas vadītāja Zane Rostoka
Anotācija Noslēguma darba autors: Ieva Ornicāne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec., Iveta Ozoliņa-Ozola Noslēguma darba temats: Darbinieku stresa vadīšanas projekts pārmaiņu laikā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 7 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 43 avoti latviešu, un 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Šī darba rezultātā tika noskaidrotas galvenās problēmas, ja veidojas stress un kādas ir tā izpausmes. Autore arī apskatīja stresa ietekmes rezultātus. Tika apskatīta uzņēmuma struktūra, darbinieku skaits un personāla mainība. Darbā tika noskaidrots darbinieku viedoklis par stresu darbā un kā tas viņus ietekmē. Tika izveidoti priekšlikumi stresa vadīšanai uzņēmumā, lai darbinieki labāk apzinātu stresu un rastu risinājumu, lai tiktu izrunātas problēmas darba ikdienā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ornicāne, I., Ozoliņa-Ozola, I. (2021). Darbinieku stresa vadīšanas projekts pārmaiņu laikā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 60 lpp.
Atslēgas vārdi Stress, stresa vadīšana, stresa ietekme, stresa mazināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Stress, stress management, the influence of stress, stress reduction
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2021 14:58:18