Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma biznesa procesu pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Business Processes at Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Lektore, Mg.oec. Inga Eriņa
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Artūrs Luzans Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg.oec. Uldis Kamols Noslēguma darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma biznesa procesu pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 9 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 45 avots latviešu un 10 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētāmais uzņēmums ir viens no modernākajiem un vadošajiem uzņēmumiem atkritumu apsaimniekošanas nozarē. SIA „Getliņi EKO” biznesa procesu vadība norisinās saskaņā ar starptautiskiem standartiem un tiek regulāri pārskatīta un pilnveidota. Uzņēmums visus izvirzītos mērķus katru gadu pilnībā izpilda. Uzņēmuma finansiālā situācija ir stabila un uzņēmums katru gadu strādā ar peļņu, bet vienīgais finanšu rādītājs kuru nepieciešams uzlabot ir rentabilitāte. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Luzans, A., Kamols, U. (2021). Pakalpojumu uzņēmuma biznesa procesu pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 66 lpp.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu uzņēmums, biznesa procesu pilnveidošana, LEAN sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Service Company, Improvement of Business Processes, LEAN system
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2021 13:56:15