Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Makroekonomisko procesu ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu Latvijā
Nosaukums angļu valodā Impact of Macroeconomic Processes on the Real Estate Market in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Linda Kauškale
Recenzents Asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Maģistra darbs “Makroekonomisko procesu ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu Latvijā” ir izstrādāts, lai noskaidrotu kādi makroekonomiskie procesi un rādītāji ietekmē nekustamā īpašuma tirgu Latvijā. Pētījuma mērķis ir izteikt priekšlikumus preventīvām darbībām, lai uzlabotu nekustamā īpašuma tirgus attīstību, tā reakciju uz iespējamām izmaiņām ekonomiskajā situācijā valstī. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi, kuru izpilde noteica maģistra darba struktūru. Viens no sākotnējiem uzdevumiem bija izpētīt zinātnisko literatūru un teoriju par makroekonomikas zinātni kopumā, kā arī par makroekonomikas ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu. Novērtēt un noteikt nekustamā īpašuma tirgus attīstības problēmas, kuras galvenokārt ietekmē makroekonomiskie faktori. Kā arī veikt secinājums un izteikt priekšlikumus preventīvām darbībām, lai reaģētu uz izmaiņām ekonomikā. Darba pirmajā daļā tiek veikta teorētiskās literatūras analīze un salīdzināšana. Tiek analizēta makroekonomikas būtība un to galveno rādītāju kopsakarības un ietekme uz kopējo valsts attīstību. Pēc makroekonomiskās teorijas analīzes tiek pētīts nekustamā īpašuma tirgus un tā ietekmējošie faktori. Otrajā daļā tiek analizēta un apkopota informācija par makroekonomiskajiem rādītājiem Latvijā nekustamā īpašuma tirgus attīstības problēmām Latvijā un Baltijā un iespējamiem risinājumiem. Trešajā nodaļā tiek veikta dinamikas analīze par nekustamā īpašuma cenām Rīgā jaunajos projektos, tiek veikta korelācijas un regresijas analīze, kā arī analizēta autores veidotā aptauja un apkopotas intervijas no Latvijas nekustamā īpašuma ekspertiem. Temata aktualitāte pamatojama ar to, ka pandēmijas ietekmē Latvijas ekonomiskais stāvoklis kļūst nestabils, sāk svārstīties makroekonomiskie procesi, kas ietekmē sabiedrības pieņemtos lēmumus nekustamā īpašuma iegādei un šādos apstākļos ir ļoti būtiski ātri reaģēt uz notiekošām izmaiņām un pieņemt stratēģiski pareizus lēmums. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, bibliogrāfisko norāžu saraksta un pielikumiem. Darba pamatteksts izklāstīts 88 lapaspusēs. Darbā iekļauti 25 attēli, 11 tabulas un 3 pielikumi. Atslēgas vārdi: Makroekonomiskie procesi, nekustamais īpašums, mājokļa cena, nekustamā īpašuma tirgus cikls, attīstība, ietekme.
Atslēgas vārdi Makroekonomiskie procesi, nekustamais īpašums, mājokļa cena, nekustamā īpašuma tirgus cikls, attīstība, ietekme.
Atslēgas vārdi angļu valodā Macroeconomic processes, real estate, house price, real estate market cycle, development, impact.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2021 11:36:36