Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Aktuālie jautājumi noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanai azartspēļu jomā”
Nosaukums angļu valodā “Current Issues in the Prevention of Money Laundering in the Field of Gambling”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aldis Lieljuksis
Recenzents Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Maģistra darba tēma ir: “Aktuālie jautājumi noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršani azartspēļu jomā”. Globalizācijas procesu un pasaules ekonomikas internacionalizācija 21. gadsimtā ir radījuši iespējas noziedzīgā ceļā iegūtus lidzekļus legalizēt vai paslēpt, izmantojot dažādus legalizācijas mehānismus un komplicētas metodes. Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšana, izmantojot azartspēļu organizētāju pakalpojumus ir viena no sfērām, kurā ir paaugstināts šo līdzeklu legalizēšanas risks. Tāpēc darba mērķis ir novērtēt aktuālos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumus azartspēļu jomā Latvijā un izstrādāt papildus novēršanas risinājumus. Maģistra darba izvirzītā hipotēze ir – ja tiks pastiprināta cīņa ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tad tas ietekmes Latvijas reputāciju un uzlabos finanšu vides drošību. Maģistra darba pētījuma objekts ir azartspēļu nozare. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iespējas Latvijā. Maģistra darbā pirmajā daļā tiek analizēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā aktuālais normatīvais regulējums un tiek apkopota azartspēļu nozares likumdošanas bāze. Maģistra darbā otrajā daļā tiek apkopoti dati par azartspēļu attīstību, azartspēļu veidiem, kā arī tiek analizēts šis nozares tirgus lielums Latvijā un pasaulē. Maģistra darbā trešajā daļā darba autore veic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas būtības, šī nozieguma veida procesu un azartspēlēs zināmo metožu analīzi, kā arī apraksta šis parādības riskus un ekonomiskos aspektus. Maģistra darbā ceturtajā daļā darba autore novērtē ieviesto pasākumu rezultātus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā Latvijā, veic Maltā licencēta tiešsaites azartspēļu organizētāja novērtējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanā. Darbam ir prakstiskā vērtība, jo pateicoties darbā veiktai analīzei tika novērtēts esošais regulējums azartspēļu jomā, kā arī tika izstrādāti papildus pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas azartspēļu jomā. Maģistra darba ir izstrādāts, pamatojoties uz speciālās literatūras noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un ekonomikas jomā, Latvijas Republikas un starptautiskajiem tiesību aktiem, kā arī starptautisku organizāciju rekomendācijām, vadlīnijām, zinātniskajiem žurnāliem, tiešsaites azartspēļu organizētāja – uzņēmuma nepublicētiem materiāliem. Darba kopējais apjoms ir 87 lappuses, 4 daļas, 11 nodaļas, 10 tabulas, 4 attēli un 1 pielikums. Darba nobeigumā ir noformulēti secinājumi un priekšlikumi. Pētijumā gaitā tika izmantoti 66 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, azartspēļu nozare, azartspēles
Atslēgas vārdi angļu valodā AML, gambling
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2021 11:35:05