Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Vietvaru ilgtspējīgas vides politikas pilnveides iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Possibilities for Improvement of Local Authority’s Sustainable Environmental Policy in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Maģistra darba “Vietvaru ilgtspējīgas vides politikas pilnveides iespējas Latvijā” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” studente Anna Marta Vaica. Darba vadītājs ir RTU BUNĪI pētnieks Mag. oec Kaspars Plotka. Darba mērķis ir Latvijas vietvaru ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu analīze un, balstoties uz ekspertu vērtējumiem, vietvaru ilgtspējīgas vides politikas pilnveides matricas izstrāde un pielietošana. Pētījuma teorētiskā apskata daļā tiek izpētīts un raksturots ilgtspējīgas vides attīstības koncepta teorētiskais ietvars, kā arī izpētītas un analizētas globālās ilgtspējīgas vides politikas. Lai gūtu priekšstatu par šī brīža situāciju saistībā ar ilgtspējīgas vides politiku Latvijas pašvaldībās, darba analītiskajā daļā tiek veikta Latvijas vietvaru ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas instrumentu analīze. Darbā tiek veikta sešu pašvaldību ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu analīze. Pamatojoties uz teorētisko apskatu un veikto analīzi, maģistra darba autore identificēja galvenos kritērijus novada pašvaldības ilgtspējīga enerģētikas rīcības plāna izstrādei. Ņemot vērā identificētos kritērijus, darba praktiskajā daļā tika izstrādāts ilgtspējīgas vides politikas novērtēšanas rīks, kuru iespējams izmantot pašvaldības izstrādāto enerģētikas rīcības plānu novērtēšanai. Projekta daļā tiek veikta izstrādātā rīka verifikācija un validācija, to pielietojot deviņu Latvijas pašvaldību novērtēšanai. Izstrādātā pašvaldības enerģētikas rīcības plānu novērtēšanas rīka mērķis ir Latvijas novadu pašvaldību vides politikas pilnveidošana, tādā veidā veicinot klimata mērķu sasniegšanu gan pašvaldību, gan Latvijas līmenī. Šādi tiek veicināta arī Eiropas Savienības 2030. gada mērķa sasniegšana samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 55% salīdzinājumā ar 1990. gadu. Maģistra darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, 23 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Tā apjoms ir 133 lappuses un tas satur 50 attēlus, 1 tabulu, un 26 pielikumus. Tajā ir atsauces uz 108 informācijas avotiem. Pētījums tiks turpināts nākamā akadēmiskā grāda iegūšanā.
Atslēgas vārdi Ilgtspējība, ilgtspējīgas vides politika, politikas instrumenti, enerģētikas rīcības plāni, ilgtspējības indikatori.
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainability, Sustainable Environment Policy, Policy Instruments, Energy Action Plans, Sustainability Indicators.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2021 13:44:02