Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Ierobežoto un aizliegto preču kontrole”
Nosaukums angļu valodā “Control of Prohibited and Restricted Goods”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Darba autore: Veronika Sažina Darba tēma: Ierobežoto un aizliegto preču kontrole Darba mērķis – novērtēt muitas darbā izmantotās kontroles veidus ierobežoto un aizliegto preču kontrolē. Darba uzdevumi mērķa sasniegšanai: 1. Izpētīt un izanalizēt pamatprincipus preču pārvietošanai pāri muitas robežai; 2. Izpētīt un izanalizēt aizliegto un ierobežoto preču kontroli; 3. Izpētīt un izanalizēt ierobežojumus un aizliegumus preču pārvietošana; 4. Veikt ierobežoto un aizliegto preču pārvietošanas atklāto pārkāpumu analīzi un veikt secinājumus. Bakalaura darba pirmajā daļā tika apskatīta starptautiskā tirdzniecība, tās priekšrocības, ar starptautisko tirdzniecību saistītie ierobežojumi un kā pandēmija ietekmēja starptautisko tirdzniecību. Bakalaura darba otrajā daļā tika pētīti pamatprincipi preču pārvietošanai pāri muitas robežai. Tā ietvaros tika aplūkotas muitas funkcijas un uzdevumi, muitas kontroles veidi un metodes, kā arī pastāvošie apdraudējumi saistībā ar ierobežotajām un aizliegtajām precēm. Bakalaura darba trešajā daļa tika sniegts aizliegto un ierobežoto preču raksturojums, ietverot tajā ierobežojumus un aizliegumus preču pārvietošanai. Bakalaura darba ceturtajā daļā, darba autore veikusi ierobežoto un aizliegto preču pārvietošanā atklāto pārkāpumu analīzi, balstoties uz VID Nodokļu un muitas policijas pieejamiem darba rezultātiem par 2017., 2018., 2019.gadu un 2020.gadu. Pamatojoties uz pētījuma veikto analīzi, darba noslēgumā ir izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 54 lappuses bez pielikumiem. Darbā ir 16 attēli. Darba gaita tika izmantoti un apskatīti 34 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Muitas kontrole, ierobežotas preces, aizliegtas preces, kontrabanda, nelikumīga preču kontrole,pārkāpumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs control, restricted and prohibited goods, smuggling, illegal control of goods, violations
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 19:13:50