Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Attālinātā darba aizsardzības organizācijas novērtēšana un pilnveide būvmateriālu ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā The Evaluation of Remote Labour Protection Organization and Improvement of Construction Material ManufacturingCcompany
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Guna Bazone
Recenzents RTU prof., Dr.oec.Jānis Ķipsna
Anotācija Bakalaura darba autors: Staņislavs Jermakovs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Pētnieks, Mg.oec, Mg. DA Guna Bazone Bakalaura darba nosaukums: “Attālinātā darba aizsardzības organizācijas novērtēšana un pilnveide būvmateriālu ražošanas uzņēmumā” (The evaluation of remote labour protection organization and improvement of construction material manufacturing company) Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 73 lappusēm. Bakalaura darbs satur 4 tabulas, 25 attēlus un 3 pielikumus. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izmantotās literatūras sarakstā ir ievietoti 27 informācijas avoti. Galvenie bakalaura darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba mērķis ir aplūkot un analizēt attālinātā darba organizāciju no darba aizsardzības viedokļa uzņēmumā “X”, kā arī pētīt attālinātā darba ietekmi uz darbinieku veselības stāvokli un sniegt uzņēmuma attālinātās darba aizsardzības organizācijas uzlabošanas pasākumus. Teorētiskajā daļā tiek izskatīta darba aizsardzības sistēmas organizēšana Latvijas Republikā, tiek noskaidrots attālinātā darba normatīvais regulējums, izvērtēti un aprakstīti piemītošie darba vides riska faktori, strādājot attālināti, tiek izskatīti galvenie pamatjautājumi attālinātās darba vides nodrošināšanā, kā arī tiek aplūkoti psihoemocionālo veselības problēmu izcelšanās gadījumi, veicot darbu attālināti. Analītiskajā daļā tiek aprakstīts uzņēmums “X” – tā vispārīgā informācija, uzņēmuma kopējā darba aizsardzības sistēma, darba aizsardzības sistēmas organizācija pandēmijas laikā, tiek aprakstīta risku izvērtēšanas procedūra attālinātām darba vietām, analizēti statistikas dati par arodslimībām Latvijā, kuras radušās psihoemocionālo risku iedarbības rezultātā, kā arī tiek analizēti uzņēmuma attālinātā darba veicēju aptaujas dati. Praktiskajā daļā tiek piedāvāti trīs priekšlikumi, kuri, pamatojoties uz pētījuma rezultātiem un konstatētām problēmām, varētu uzlabot uzņēmuma “X” attālinātās darba aizsardzības kultūru un mazināt attālinātā darba ietekmi uz nodarbināto veselības stāvokli. Darbā tiek izmantoti uzņēmuma “X” iekšējie dokumenti, ar darba aizsardzību saistītie normatīvie akti, Valsts darba inspekcijas sniegtās rekomendācijas attālinātam darbam, Centrālās statistikas pārvaldes dati, literatūras avoti darba aizsardzībā, kā arī internetā pieejamie materiāli. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Attālinātais darbs, darba aizsardzība, drošība un veselība
Atslēgas vārdi angļu valodā Remote work, labor protection, safety and health
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 16:36:37