Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta personāla darba ievadīšanas un adaptācijas procesu pilnveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Employee Induction and Adaptation Process at the State Emergency Medical Service
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Vieslektore, Mg. oec. Laura Baltiņa
Anotācija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 12 attēli un 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu, 3 angļu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā darba autors raksturojis NMP dienestu, organizatorisko struktūru un personālu, novērtējis NMP dienesta darbā ievadīšanas un adaptācijas procesus. Teorētiskajā daļā analizēti darbā ievadīšanas procesi, adaptācijas nozīme uzņēmumā un mentordarbības teorētiskie aspekti. Projektu aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti NMP dienesta personāla darbā ievadīšanas un adaptācijas procesu pilnveidei: 1. Darbā ievadīšanas pilnveidošanas projekts; 2. Mentordarbības pilnveidošanas projekts; 3. Ārstu adaptācijas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Skažutina, V., Gailīte, S. (2021). Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta personāla darba ievadīšanas un adaptācijas procesu pilnveides projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 66 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla darba ievadīšana, personāla adaptācija, mentordarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Employee induction, employee adaptation, mentoring
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 16:02:44