Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma jauna produkta izstrāde un ieviešana Eiropas tirgū
Nosaukums angļu valodā Development and Introduction of Company’s New Product on the European Market
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Vieslektore, MBA Dace Vanaga
Anotācija Bakalaura darba autors: Roberts Birnbaums Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs Bakalaura darba temats: Uzņēmuma jauna produkta izstrāde un ieviešana Eiropas tirgū Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu, 86 angļu un 1 avots krievu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā ir novērtēta uzņēmējdarbības izveide un darbība Eiropas tirgū. Darbā ir sniegti teorētiskie principi jauna produkta veidošanā kā arī tā izstrāde un metožu pielietošana. Pētījuma daļā tiek analizēts Eiropas tirgus izmantojot PESTEL analīzi. Apkopojot rezultātus tiek izdarīta izvēle par uzņēmējdarbības veida un vietas izvēli, kā arī gūts apstiprinājums par produkta iederību pētāmajā tirgū. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Birnbaums, R., Ščeulovs, D. (2021). Uzņēmuma jauna produkta izstrāde un ieviešana Eiropas tirgū. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 64 lpp.
Atslēgas vārdi Jauns produkts, uzņēmējdarbība, Eiropas tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā New product, business, European market
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 15:30:40