Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas risku pasākumu analīze MKP Silene”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Risks at the Silene Customs Control Point”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Muitas risku pasākumu analīze MKP Silene. Darba autore ir Rīgas Tehniskas Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Alīna Brice-Voronova. Bakalaura darba mērķis ir veikt MKP Silene muitas risku pasākumu analīzi. Identificēt riskus, kas pastāv MKP Silene šķērsošanas laikā, kā arī noteikt risku ietekmi. Sniegt priekšlikumus par identificēto risku novēršanas vai samazināšanas iespējām. Bakalaura darbā izmantoti šādi avoti: Eiropas Savienības regulas, Latvijas Republikas normatīvie akti, mācību literatūra, studiju lekciju materiāli, zinātniskie raksti, interneta elektroniskie resursi, statistikas dati, publiski nepieejamie MKP Silene iekšējie dokumenti. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek sniegta informācija par muitas mērķiem, funkcijām un izaicinājumiem, tai skaitā apdraudējumiem un to dinamiku. Tiek apskatītas galvenās problēmas ar ko saskaras muitas dienesti. Tiek analizēta statistika par dažādu draudu veidiem un muitas darba rezultātiem vispārējā līmenī. Bakalaura darba otrajā daļā tiek sniegta informācija par risku un to vadības metodoloģiju. Tiek aprakstīti muitas riski un to klasifikācija, muitas risku pārvaldības process. Trešajā daļā tiek raksturota MKP Silene, tā atrašanās vieta, organizatoriska struktūra. Tiek veikta ārējās un iekšējās vides apzināšana (SVID analīze). Identificēti muitas noteikumu pārkāpumi, tai skaitā nelegālo preču pārvietošanas gadījumi. Tiek noteikta raksturīgā nelegālo preču plūsma, piemērotās muitas procedūras. Tika identificēti galvenie MKP Silene riski un piedāvāti iespējamie risku mazināšanas pasākumi. Bakalaura darba nobeigumā tiek formulēti galvenie secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 59 lapaspusēm, 3 dalām, 8 nodaļām, 27 attēliem, 4 tabulām, 6 formulām, 60 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Muitas risku pasākumu analīze MKP Silene
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Customs Risks at the Silene Customs Control Point
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 15:24:33