Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Operation of Service Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Lektora p.i., Mg.oec. Tatjana Celmiņa
Anotācija Noslēguma darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 (trīs) daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 14 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu, 5 angļu valodā, 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Noslēguma darbs sastāv no 3 daļām, kur Analītiskajā daļā ir atspoguļota uzņēmuma vēsture, struktūra, pamatdarbības raksturojums, nozares raksturojums un pētāmā pakalpojuma salīdzinājums, kas atspoguļoja analīzē noteiktās problēmas un trūkumus, savukārt pētījuma daļā tika gūti apstiprinājumi problēmas esamībai, kas atspoguļojās veiktajā aptaujā. Projekta aprēķinu daļā tiek piedāvāti trīs iespējamie risinājumi, ar kuru palīdzību būtu iespējams samazināt vai pilnībā likvidēt konstatētās problēmas. Darba autore piedāvā risinājumus, kā motivācijas sistēmas ieviešanas, tehnoloģiju ieviešanas un iekšējo procesu ieviešanas projektu. Daļas noslēgumā tiek veikta katra investīciju projekta novērtēšana. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Salaka D., Andersone I. (2021). Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 71 lpp.
Atslēgas vārdi Apdrošināšana darbības pilnveidošanas plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā Insurance Project Sevice Imporvement
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 15:04:21