Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma izmaksu optimizācija uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Service Cost Optimization in a Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Prakt. docents, Mg.oec. Uldis Kamols
Anotācija Noslēguma darba autors: Jānis Tenisons Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors, Dr.oec. Irina Voronova Noslēguma darba temats: Pakalpojuma izmaksu optimizācija uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 46 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 12 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: 4-5 teikumi Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Tenisons, J., Voronova, I. (2021). Pakalpojuma izmaksu optimizācija uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 46 lpp
Atslēgas vārdi Izmaksu optimizācija, Pakalpojuma uzņēmums, Izmaksas uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Cost Optimization, Service company, Costs in the company
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 14:10:09