Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa ietekme uz akcīzes preču konkurētspēju Baltijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Excise Duty on the Competitiveness of Excisable Goods in the Baltic States”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Baiba Šmite-Roķe, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Maģistra darba autore Laura Zviedre izstrādāja darbu, kura temats ir “Akcīzes nodokļa ietekme uz akcīzes preču konkurētspēju Baltijas valstīs”. Maģistra darba tēma, kas ir saistīta ar akcīzes nodokli Latvijā, Baltijā un Baltijas reģionā, ir aktuāla, jo Latvijā atbilstoši patērētāju pirktspējai akcīzes nodokļa dēļ alkoholiskajiem dzērieniem ir būtiski augstākas cenas nekā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Nodokļa palielināšana ietekmē konkurētspēju un pārrobežu tirdzniecību. Darbā ir izmantotas indukcijas un kvalitatīvā metode. Maģistra darba novitāte ir izstrādāt modeli pēc kura var izdarīt secinājumus par akcīzes preču nodokļu likmes noteikšanu valstī. Pētījuma objekts - akcīzes preču tirgus Baltijas valstīs, savukārt pētījuma priekšmets - akcīzes nodokļa likmes un akcīzes nodokļa politika. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt akcīzes preču (alkohols, cigaretes un naftas produkti) pirktspēju un konkurētspēju Baltijas valstīs. Maģistra darba uzdevumi: 1. analizēt un izvērtēt normatīvos aktus, kas nosaka un reglamentē akcīzes nodokļa piemērošanas un akcīzes preču aprites kārtību; 2. novērtēt akcīzes nodokļa apliekamās preču likmes Baltijā un harmonizētas preces, kas ir visā Eiropas Savienībā; 3. analizēt harmonizēto akcīzes preču tirgu un akcīzes nodokļa ieņēmumu tendences Baltijā; 4. izstrādāt akcīzes nodokļu faktoru modeli, kas ietekmē konkurētspēju un pirktspēju; 5. izstrādāt priekšlikumus par akcīzes nodokļu faktoru modeli. Maģistra darba struktūru veido trīs nodaļas. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek pētīta zinātniskā literatūra un praktiskie materiāli par akcīzes nodokļu būtību un teorētiskajiem aspektiem, analizēta Baltijas un Baltijas reģiona valstu akcīzes nodokļa politika un veikta akcīzes nodokļa salīdzinoša analīze Latvijā un Baltijā. Otrajā nodaļā tiek izstrādāts akcīzes nodokļa ietekmējošo faktoru modelis. Tiek ņemti vērā starptautisko ekspertu viedokļi, zinātniskie pētījumi un publikācijas, detalizēti aprakstīts katrs ietekmējošais faktors. Trešajā nodaļā tiek izvērtēta akcīzes nodokļa reformas nepieciešamība. Tiek piedāvātas nodokļu likmes un to izmaiņas alkoholiskajiem dzērieniem (stiprajam alkoholam, vīnam un alum) un tabakas izstrādājumiem (cigaretēm) turpmākajiem četriem gadiem (2021. – 2024.), kā arī akcīzes nodokļu ieņēmumu prognoze. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, 17 nodaļām, 3 apakšnodaļām. Darba kopējais lappušu skaits ir 72 lapaspuses, autores izveidotas 8 tabulas, 2 formulas un 45 attēli.
Atslēgas vārdi akcīzes nodoklis, akcīzes preces, konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā excise, excisable goods, competitiveness
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 14:09:15