Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Valsts kapitālsabiedrības darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Operation of State Capital Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās ekonomikas nodaļas vec. eksperts Dāvis Melnalksnis
Anotācija Noslēguma darba autors: Viesturs Liepkalns Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane Noslēguma darba temats: Valsts kapitālsabiedrības darbības pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts: latviešu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām – analītiskā daļa, pētījuma daļa, aprēķinu daļa, 10 nodaļām un 12 apakšnodaļām. Darba apjoms ir 79 lapas, kur iekļauti 28 attēli, 2 formulas, 18 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 22 avoti latviešu valodā, 26 avoti angļu valodā. Pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā apskatīti valsts kapitālsabiedrību darbības normatīvais regulējums Latvijā un analizēta SIA “Vides investīciju fonds” iekšējā un ārējā vide, kā arī kapitālsabiedrības finanšu rādītāji. Darba analītiskajā daļā tika konstatēta neefektīva apgrozāmo līdzekļu pārvaldība, kā arī neskaidra kapitālsabiedrības organizatoriskā struktūra. Pētījuma daļā autors ir apkopojis eksperta viedokli par kapitālsabiedrības iespējamajiem attīstības virzieniem efektīvākai finanšu pārvaldībai un pēc tam, lai apstiprinātu eksperta intervijas laikā gūtos apgalvojumus, autors veica kapitālsabiedrības klientu aptauja. Lai konstatētu problēmas un rastu iespējamos risinājumus organizatoriskās struktūras uzlabošanai, autors veica darbinieku anketēšanu. Aprēķinu daļā ir izstrādāti priekšlikumi kapitālsabiedrības darbības pilnveidošanai, kas uzlabotu gan iekšējo komunikāciju un pienākumu sadali, gan uzlabotu kapitālsabiedrības finanšu rādītājus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Liepkalns, V. (2021). Valsts pilnsabiedrības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 79.lpp.
Atslēgas vārdi Valsts kapitālsabiedrība, pakalpojuma pilnveidošana, organizatoriskā struktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā State-owned company, service improvement, organizational structure
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 12:54:48