Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Starptautisko piegāžu ķēžu drošības risinājumi farmaceitiskajā uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā “International Supply Chain Security Solutions in a Pharmaceutical Company”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Vilnis Krastiņš, RTU SESMI direktors, profesors
Anotācija Pārvadājot jebkurus farmaceitiskos produktus ir stingri jāievēro pavaddokumentos paredzēto preparātu uzglabāšanas nosacījumi. Pārvadātaja uzdevums ir nodrošināt preču ne tikai daudzuma, bet arī kvalitātes saglabāšanu, pasargājot to no temperatūras, mitruma, apgaismojuma izmaiņām. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt uzņēmuma SIA “Maxservice” piegāžu ķēžu drošības risku analīzi un sniegt priekšlikumus drošai starptautiskai medikamentu pārvadāšanai. Bakalaura darba pirmajā daļā tika apskatīti farmaceitisko produktu nozīme cilvēka dzīve, kontrabandas izplatība, sakarā ar COVID-19 pandēmiju, kā arī piegādes ķēdes pandēmijas laikā. Bakalaura darba otrajā daļā tika apskatīti vispārīgie pārvadājumu nosacījumi un droša zāļu un medikamentu pārvietošana. Bakalaura darba trešajā daļa tika apskatīti un izanalizēti riski, sakarā ar preču pārvietošanu pāri muitas robežai un vispārīgās muitas procedūras. Bakalaura darba ceturtajā daļā, darba autore veikusi SIA “Maxservice” piegāžu ķēžu drošības risku analīzi, sakarā ar incidentiem loģistikas uzņēmuma pārvadāšanas laikā un preču muitošanas procesā. Bakalaura darbā tiek izmantoti dati no zinātniskās literatūras, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas, SIA “Maxservice” dokumentiem un statistikas, kā arī izmantoti interneta resursi. Pamatojoties uz pētījuma veikto analīzi, darba noslēgumā ir izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 66 lappuses bez pielikumiem. Darbā ir 25 attēli un 3 tabulas. Darba gaitā tika izmantoti un apskatīti 56 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Piegādes ķēdes, loģistika, farmaceitisko produktu pārvadāšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Supply chains, logistics, transportation of pharmaceutical products
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 10:26:19