Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa loma valsts budžetā”
Nosaukums angļu valodā “The Role of Value Added Tax in the State Budget”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Daiga Zēna-Zēmane, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle
Anotācija Anotācija Nodokļu sistēma ir neatņemama daļa valsts budžeta veidošanā. Pievienotas vērtības nodoklim (turpmāk tekstā – PVN) ir liela nozīme valsts budžeta veidošana katrā valstī. Šis nodoklis, ir viens no nodokļiem, kurš tiek piemērots vairākās valstīs, un veido lielāko ieņēmumu daļu valsts budžetā. Bakalaura darba mērķis – Izpētīt PVN ietekmi uz valsts budžetu un izstrādāt priekšlikumus PVN piemērošanas pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: o Pētīt Latvijas Republikas valsts budžeta ieņēmumus; o Pētīt kā mainījušās PVN likmes Latvijā; o Pētīt likumdošanas aktus nodokļu jomā; o Pētīt PVM vēsturi; o Izdarīt secinājumus un priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no 3 galvenām daļām. Pirmajā daļā ir aprakstīta PVN būtība, tajā skaitā ir PVN vēsture Eiropā un Latvijā, nodokļa loma un nozīme, kā arī PVN mērķis, likmes, maksātāji un atvieglojumi. Otrajā daļā ir veikta analīze par PVN nozīmi valsts budžetā un kādu daļu no ieņēmumiem sastāda ieņēmumi no nodokļiem Latvijā. Tiek aplūkoti un analizēti dati par nodokļa likmes izmaiņām periodā no 2013. gada līdz 2021. gadam. Trešā nodaļā veikta analīze par PVN likmju optimizācijas iespējam, tajā skaitā PVN likmju samazināšanas iespējas. Darba apjoms 53 lapas. Informācijas atspoguļošanai izmantotas 10 tabulas un 8 attēli. Darbam ir 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Atslēgvārdi: PVN, likme, budžets.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: VAT, rate, budget.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2021 15:26:11