Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Vairumtirdzniecības uzņēmuma noliktavas darbības optimizācijas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Optimization of Operation of Wholesale Company’s Warehouse
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Noslēguma darba autors: Ronalds Opelts Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg. oec., Jānis Kuškins Noslēguma darba temats: Vairumtirdzniecības uzņēmuma noliktavas darbības optimizācijas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 53 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu un 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā autors veic vairumtirdzniecības uzņēmuma SIA Stipro noliktavas darbības analīzi, kuras laikā autors noskaidro galvenās nepilnības, kas ietekmē noliktavas darbību. Darba gaitā veikti pētījumi, lai noskaidrotu esošās noliktavas sistēmas efektivitāti. Uz analīzes un pētījumu bāzes, kā arī veidoti priekšlikumi noliktavas darbības optimizācijai un sakārtošanai. Darba noslēgumā veikti aprēķini par ieviesto priekšlikumu ekonomisko pamatojumu un ieguvumiem. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Opelts, R., Kuškins, J. (2021). Vairumtirdzniecības uzņēmuma noliktavas darbības optimizācijas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 80 lpp.
Atslēgas vārdi Optimizācija, Darbības efektivitāte, Darbinieku kļūdas
Atslēgas vārdi angļu valodā Operational efficiency, Employee errors
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2021 10:40:04