Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Attracting Clients in the Trading Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Lektora p.i., Mg. oec. Tatjana Celmiņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Reinis Dilba Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.) Mg.oec. Uldis Kamols Noslēguma darba temats: Mežistrādes uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošana Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir68lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 21 tabulas, 47 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti:21avoti latviešuvalodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba galvenie uzdevumi bija izprast uzņēmējdarbības neefektīvos darbības posmus. Sniegt priekšlikumus tā pilnveidošanai. Raksturot uzņēmumu kopumā, tā darbību, attīstību un struktūru. Uzlabot uzņēmuma SIA „KREBSAR” saimniecisko darbību. Noskaidrot nepieciešamos resursu daudzumu un novērtēt biznesa idejas realitāti un izvēlētās darbību izdevīgumu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Dilba, R., Kamols, U. (2021). Mežistrādes uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošana.Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”,68 lpp.
Atslēgas vārdi Mežizstrāde, efektivitāte, realizācija, konkurenti
Atslēgas vārdi angļu valodā Timbery, efficiency, realization, competitors
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2021 09:51:43