Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Piegāžu ķēžu drošības risku analīze konteinerpārvadājumos”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Supply Chain Security Risks in Container Transport”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Pasaules transporta nozares tīkls katru dienu tiek virzīts uz to, lai maksimāli izmantotu mūsdienu globalizācijas tendenci: augt un pilnveidoties. Lai transporta nozares tirgus nokļūtu tur, kur tas ir tagad, bija nepieciešamas vairākas desmitgades un ļoti daudz darba, lai izveidotu tik dinamisku un strauju transporta nozares tīklu. Mūsdienu piegādes ķēdes ir sasniegušas neticamus ātrumus un plašumus kravu un preču piegādei visā pasaulē. Tā rezultātā piegādes ķēžu drošības prasības un to noteikumi ir attīstījušas katra transporta veida pielietojuma prasības. Viens no populārākajiem piegādes ķēžu posmiem ir jūras transports, kur tiek izmantoti kravu konteineri, un tajos to plašā pielietojuma dēļ tiek pārvietota lielākā daļa no visas pasaules kravu apjoma. Piegādes loģistikas uzņēmumi ir pacēluši pasaules ekonomiku jaunā virsotnē, jo tiek nogāztas jebkādas robežas konteineru kravu izmantošanā savā un savu partneru biznesā. Plašās konteineru izmantošanas dēļ muitas dienestu administrācijai ir jāpielāgojas straujajai kravu plūsmai un jāpievērš vēl lielāka uzmanība to drošības prasību kontrolei un pielietojumam. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām, 11 nodaļām un 2 apakšnodaļām. Darba pirmajā daļā apkopots ieskats pasaules globalizācijā, konteineru pārvadājumos un mūsdienu kravas konteineru raksturlielumos. Otrajā daļā tiek pievērsta uzmanība konteineru drošības prasībām, to izmantošanā un tam kādus izaicinājumus pārvar muitas administrācijas, lai kontrolētu drošu piegādes ķēžu realizāciju. Trešajā daļā darba autors pievērš uzmanību piegādēs ķēžu vadības kontrolei un to izmantošanas priekšrocībām gan globāli, gan vietējā līmenī. Ceturtajā daļā tiek izpētīta piegādes drošības risku analīze, uzņēmumā A/S “Pet Baltija”. Darba mērķis bija analizēt piegādes ķēžu izmantošanu konteineru pārvadājumos, lai izpētītu un aplūkotu iespējamos riskus un incidentus to ekspluatācijas laikā. Darbā iekļauti incidenti un gadījumi, kas apdraud piegādes ķēdes izpildi, gan globālā tīklā, gan vērojot, ar ko savā darba ikdienā saskaras uzņēmums A/S “Pet Baltija” un tā loģistikas personāls, veicot piegādes ķēdes visā pasaulē. Darba pētījumu gaitā tika konstatēts, ka uzņēmuma piegādes ķēdēs ir vairāki apdraudējumi un nepilnības, kuras nākotnē ir iespējams mazināt. Darba pētījuma objekts ir A/S “Pet Baltija”, bet darba priekšmets ir A/S “Pet Baltija” piegādes ķēžu analīze uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms 71 lappuses, kurās iekļauti 15 attēli, 5 tabulas, 2 pielikumi un viena formula. Darbā tika izmantoti 38 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi piegāžu ķēžu drošība, drošība, riski, risku analīze, pārvadājumi, konteinerpārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā supply chain security, security, risks, risk analysis, shipment, container transport
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2021 00:47:39