Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Korupcijas līmeņa ietekmējošo faktoru analīze Latvijas muitā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Factors Affecting the Level of Corruption in Latvian Customs”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Edijs Ceipe, FM Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktors
Anotācija Pēdējā laikā vārds korupcija tiek pieminēts ļoti bieži. Latvijas tauta par korumpētiem sauc daudzus – Saeimas deputātus, ministrus, pašvaldības ierēdņus, valsts amatpersonas, uzņēmējus un iedzīvotājus. Korupciju var iedalīt zemākā līmeņa jeb administratīvā korupcijā un augstākā līmeņa jeb politiskā korupcijā. Latvijas muitas amatpersonas darba pienākumi ir saistīti ar likumu izpildes uzraudzību, lēmumu pieņemšanu, kā arī ir pakļautas augstiem korupcijas riskiem. Korupciju nevar novērst pilnībā, bet korupcijas rašanās iespējamību var samazināt. Bakalaura darba objekts ir korupcijas ietekmējošie faktori Latvijas muitā. Bakalaura darba mērķis ir apzināt korupcijas fenomena būtību, analizēt korupcijas ietekmējošos faktorus un veikt pētījumu par Latvijas sabiedrības attieksmi par korupciju Latvijā. Bakalaura darba uzdevumi ir noteikti sekojoši: 1) izpētīt korupcijas būtību, līmeņus, cēloņus un sekas; 2) izpētīt sabiedrības attieksmi par korupciju Latvijā; 3) izpētīt un analizēt nozīmīgākos korupcijas ietekmējošos faktorus Latvijas muitā; 4) izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus korupcijas novēršanai Latvijas muitā. Bakalaura darba izklāsta daļa sastāv no 67 lapaspusēm, 74 avota, 4 tabulām, 25 attēliem un trīs daļām. Pirmajā darba daļā autors sniedz korupcijas būtības raksturojumu, tās līmeņus, cēloņus un sekas. Otrajā darba daļā tiek analizēts KNAB izveidotais pētījums - sabiedrības attieksme par korupciju Latvijā – 2016. un 2021.gadā. Balstoties uz KNAB pētījuma rezultātiem veikt secinājumus par korupcijas situāciju Latvijā balstoties uz Latvijas sabiedrības viedokli - korumpēti Latvijā ir politiķi, ierēdņi, amatpersonas, uzņēmumi un iedzīvotāji. Analizēt Latvijas korupcijas uztveres indeksa rādītāju, kas ir pasaulē visplašāk lietotais publiskā sektora korupcijas līmeņa indikators. Trešajā daļā tiek izvirzīti korupcijas ietekmējošie faktori Latvijas muitā un to analīze, lai ieteiktu risinājumus korupcijas ietekmējošo faktoru novēršanai.
Atslēgas vārdi korupcija, Latvijas muita, līmeņi, ietekmējošie faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā corruption, Latvian customs, levels, important factors
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2021 20:19:31