Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Covid-19 ietekme uz jūras transportu uzņēmumā SIA „Do It””
Nosaukums angļu valodā “Impact of Covid-19 on Maritime Transport in “Do It” Ltd.”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Sandra Kārkliņa-Ādmine
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Covid-19 ietekme uz jūras transportu uzņēmumā SIA “Do It”.” Bakalaura darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un pētnieciskās. Teorētiskā daļa sevī ietver divas nodaļas, kurās ir aprakstīts tas, kā pandēmija ir ietekmējusi loģistikas nozari, skaidrota Latvijas kā tranzītvalsts loma, salīdzinātas Baltijas valstis savā starpā, ņemot vērā vairākus aspektus, kas ietekmē loģistikas veiktspēju, kā arī minētas dažas no lietām, kas paveiktas, lai uzlabotu tranzītpārvadājumus Latvijā. Tāpat arī tiek apraktīts tas, kā muitas formalitātes ietekmē pārvadājumus, kādi dokumenti ir jāiesniedz muitas iestādei brīdī, kad ostā ienāk kuģis, un kādas sistēmas tiek izmantotas, lai procesu paātrinātu un vienkāršotu. Pētnieciskā daļa sevī ietver SIA “Do It” darbības virzienus un aprakstu par pašu uzņēmumu. Tāpat arī tiek analizēts tas, kā noteiktā laika posmā ir mainījušās transporta izmaksas jūras pārvadājumiem no trešajām valstīm un kā ir izmainījies ienākošo konteineru skaits. Parādīts ir arī tas, cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai piegādātu pasūtīto preci ar kuģi no trešajām valstīm līdz Latvijas ostai. Tiek izstrādātas un veiktas divas daļēji strukturētās intervijas ar pētāmā uzņēmuma pārstāvjiem. Interviju mērķis ir gūt plašāku ieskatu esošajā situācijā ar jūras pārvadājumiem un noskaidrot profesionāļu viedokli un prognozeas par kopējās situācijas stabilizēšanos. Papildus intervijām tiek arī uzņēmuma iekšējo dokumentu analīze, kurā tiek analizēts tas, kā noteiktā periodā ir izmainījušās jūras pārvadājumu izmaksas. Darba noslēgumā autors izdara secinājumus par izpētīto un noskaidroto, kā arī izvirza konkrētus priekšlikumus konkrētiem adresātiem. Darbā tiek noskaidrots tas, ka Covid-19 pandēmija neapšaubāmi ir ietekmējusi transporta un loģistikas jomu, kā arī jūras pārvadājumus, ne tikai pētāmā uzņēmuma iekšienē, bet arī globāli. Būtiskākie izaicinājumi, ar ko uzņēmumi un valstis cenšas tikt galā ir kritiskais konteineru iztrūkums un strauji pieaugošās transporta izmaksas.
Atslēgas vārdi SIA “Do It”, Covid-19, transports un loģistika, jūras pārvadājumi, muita.
Atslēgas vārdi angļu valodā SIA “Do It”, Covid-19, transport and logistics, sea transportation, customs.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2021 18:10:10