Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Azartspēļu uzņēmuma attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Development of Gambling Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Prakt. docents, Mg.oec. Uldis Kamols
Anotācija Noslēguma darba autors: Baiba Petere Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docents Vladimirs Šatrevičs Noslēguma darba temats: Azartspēļu uzņēmuma attīstības projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauts 21 attēls, 15 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 25 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Azartspēļu un derību organizēšanas uzņēmums SIA “Optibet” ir nozares tirgus līderis Latvijā. Bakalaura darba ietvaros tika veikta azartspēļu uzņēmuma vispārējā analīze, kā rezultātā tika izvirzītas problēmas un nepilnības, kas kavē uzņēmuma attīstību. Veicot pētījumu, tika apstiprinātas teorijā izvirzītās problēmas – uzņēmumā ir vāja iekšējā komunikācija, nepilnīga mājaslapas mobilā versija, kvalificēta darbaspēka trūkums. Aprēķinu daļā tika veikta kvalitātes funkciju izvēršana, komunikācijas procesu izpēte, izstrādāti ekonomiski pamatoti problēmu risinājumi. Darba rezultātā izstrādāts uzņēmuma attīstības projekts, kas paredz komunikācijas kanālu optimizāciju, mobilās lietotnes izstrādi un darbinieku kvalifikācijas celšanu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Petere, B., Šatrevičs, V. (2021). Azartspēļu uzņēmuma attīstības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 80 lpp.
Atslēgas vārdi Azartspēles, attīstības projekts, QFD, Iekšējā komunikācija, Mobilā lietotne
Atslēgas vārdi angļu valodā Gambling, development project, QFD, Internal communication, Mobile application
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2021 15:23:14