Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ventspils pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu izvērtējums un rekomendāciju izstrāde
Nosaukums angļu valodā Assessment of Business Support Tools of Ventspils Municipality and Development of Recommendations
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Vieslektore, MBA Dace Vanaga
Anotācija Noslēguma darba autors: Valdis Skurstenis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg. oec Uldis Kamols Noslēguma darba temats: Ventspils pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu izvērtējums un rekomendāciju izstrāde Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 14 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Noslēguma darba mērķis ir izvērtēt uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus Ventspils pašvaldībā un sniegt rekomendācijas to pilnveidošanai. Darba gaitā tika konstatēts, ka uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem ir nepieciešama mērķtiecīga mārketinga kampaņa, apmācību un kvalifikācijas kursu satura rediģēšana, kā arī pieprasījums pēc uzņēmējdarbības komūnas izveides, kurā tiktu organizētas tikšanās, pieredzes apmaiņa, tīklošanās un stiprināta uzņēmēju komūna. Darba gaitā tika izveidots mārketinga un aktivitāšu plāns problēmu risināšanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Skurstenis, V., Kamols, U. (2021). Ventspils pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu izvērtējums un rekomendāciju izstrāde. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, IEVF, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 65 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti, Ventspils.
Atslēgas vārdi angļu valodā Entrepreneurship, Business Support, Ventspils Municipality
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2021 12:54:17