Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Trading Company’s Activities
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents RTU Studiju departamenta direktora vietnieks (izglītības jomā) Uģis Citskovskis
Anotācija Noslēguma darba autors: Iveta Freimane- Opelte Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prakt. docents, Mg.oec., Uldis Kamols Noslēguma darba temats: Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 36 tabulas, 16 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu un 14 angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Farmācijas nozare ir stingri regulēta gan Latvijā gan Eiropā ar mērķi piedāvāt gala patērētājam kvalitatīvu farmaceitisko produktu kā arī izskaustu iespējamu viltotu zāļu iegādi. Zāļu valsts aģentūras publicētie dati par lieltirgotavu darbības rezultātiem Latvijā liecina, ka 2020. gadā zāļu lieltirgotavu kopējais apgrozījums sastādīja 1057,3 milj. eiro. Veicot darbības analīzi vienam no vadošajiem zāļu vairumtirgotājiem tiek noteikti tā darbības un attīstības kavējošie faktori kam tiek piedāvāti risinājumi. Autore piedāvā uzlabot uzņēmuma efektivitāti ar automatizācijas un mūsdienīgu tehnoloģiju iespējām, kā arī uzlabot tā sniegtos pakalpojumus veicinot piegādes kvalitātes atbilstību un profesionālu atbalsta sniegšanu saviem sadarbības partneriem. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Freimane- Opelte, I., Kamols, U. (2021). Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 83 lpp.
Atslēgas vārdi farmācijas nozare, uzņēmuma efektivitāte, mūsdienīgu tehnoloģijas, piegādes kvalitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā pharmaceutical industry, improve efficiency, modern technologies, delivery quality.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2021 12:21:14