Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu pasākumi Covid-19 radītu ekonomisko risku seku pārvarēšanai”
Nosaukums angļu valodā “Tax Measures to Address the Economic Risks of Covid-19”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Baiba Šmite-Roķe
Recenzents Justīna Hudenko, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Darbā tiek aplūkotas Covid-19 krīzes ekonomisko risku sekas un nodokļu pasākumi, kādi piemērojami, lai tās pārvarētu. 2021. gadā turpinās Covid-19 saslimstības izplatība, un nav skaidrs cik ilgi būs nepieciešams saglabāt saimnieciskās darbības ierobežojumus, atbalsta pasākumi būs jāturpina, līdz ar to darba temata aktualitāte tuvākajā laikā saglabāsies. No tā izriet darba praktiskā vērtība, respektīvi, Latvijā un ārvalstīs ieviesto nodokļu pasākumu apskats, veiksmīgu risinājumu identificēšana, kuri Latvijā jāturpina, vai arī jāievieš balstoties no citu valstu veiksmīgas pieredzes. Pētījuma objekts ir valsts rīcībā esošie atbalsta pasākumi, lai pārvarētu Covid-19 krīzes ekonomisko risku sekas. Pētījuma priekšmets ir konkrēti nodokļu pasākumi, nodokļu reformas, kas veiktas, Covid-19 krīzes laikā. Darba mērķis: identificēt nodokļu pasākumus, kas būtu piemēroti Covid-19 krīzes ekonomisko seku pārvarēšanai un līdz šim nav ieviesti Latvijā. Darba uzdevumi: 1. Covid-19 krīzes gaitas attīstības izpēte un ekonomiskās ietekmes noteikšana; 2. Ar Covid-19 krīzi saistīto ekonomisko risku identificēšana; 3. Teorētisko atziņu apkopošana par krīzes laikā īstenojamo nodokļu politiku; 4. Latvijā ieviesto nodokļu pasākumu aplūkošana; 5. Ārvalstu nodokļu pasākumu praktisko piemēru aplūkošana; 6. Pieejamo statistisko datu analīze par Latvijas nodokļu pasākumiem; 7. Sakarības noteikšana starp valsts sniegtā atbalsta apmēru un IKP izmaiņām; 8. Atšķirīgo pieeju salīdzināšana un ieteicamo Latvijā veicamo izmaiņu identificēšana. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba pirmajā daļā ir aprakstīta Covid-19 krīzes gaita un ar to saistītās ekonomiskās sekas un uzņēmējdarbības riski. Otrajā daļā ir aplūkotas teorētiskās iestrādnes piemērojamajiem nodokļu atbalsta pasākumiem, kā arī analizēti konkrēti atbalsta pasākumi Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Ungārijā. Trešajā daļā aplūkoti dati par Eiropas Savienības valstu atbalsta pasākumu apmēriem, dati par Latvijas nodokļu pasākuma apmēriem un veikts 2021. gada nodokļu izmaiņu salīdzinājums starp pētījumā aplūkotajām valstīm. Darba tiek konstatēts, ka Latvijā un citās valstīs veiksmīgi darbojas nodokļu samaksas termiņa pagarināšana, savukārt atšķirīgu pieeju valstis izvēlējušās attiecībā uz izmaiņām mazo uzņēmumu nodokļu režīmos, kā arī attiecībā uz akcīzes nodokļa likmēm. Darba apjoms ir 67. lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 7 tabulas, kā arī 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Covid-19, ekonomika, nodokļi, atbalsts
Atslēgas vārdi angļu valodā Covid-19, economics, taxes, support
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2021 07:07:36