Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Transfertcenu noteikšana darījumiem starp saistītiem uzņēmumiem Latvijā un Krievijā ”
Nosaukums angļu valodā “Transfer Pricing for Transactions between Related Companies in Latvia and Russia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Justīna Hudenko, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darbā “Transfertcenu noteikšana darījumiem starp Latviju un Krieviju” tika apskatīti un izanalizēti bieži sastopami riski transfertcenu jomā, pamatojoties uz Latvijas tiesu praksi: saistīto pušu nepareizais interpretējums, neatbilstošas procentu likmes piemērošana aizdevumu darījumam, nepietiekams no pakalpojuma gūtā labuma pierādījums, darījumu nesalīdzināmība un salīdzināmo uzņēmumu saimnieciskās darbības rādītāju atšķirības. Tika piedāvāti un aprakstīti instrumenti iepriekšminēto transfertcenu risku novēršanai, kas nav pretrunā ar Latvijas un Krievijas regulējumiem transfertcenu jomā, un praktiski pielietoti uz starptautiskās uzņēmumu grupas darbības. Bakalaura darba pētījuma praktiskā vērtība ir nozīmīga gan VID, lai noteiktu noteikumus un metodes nodokļu plānošanai transfertcenu jomā starptautisko uzņēmumu grupām, gan arī Krievijas un Latvijas uzņēmumiem savas darbības veikšanai, lai novērstu papildus nodokļa maksāšanas risku. Bakalaura darba pētījuma objekts ir starptautiskie darījumi starp saistītām pusēm. Pētījuma priekšmets ir transfertcenu noteikšana darījumiem starp saistītiem uzņēmumiem un transfertcenu risku novēršanas iespējas. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt riskus darījumiem starp saistītām personām. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, 14 nodaļām, 14 attēliem un 15 tabulām, kā arī no secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un 4 pielikumiem. Pirmajā daļā tika aprakstīti Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas regulējumi transfertcenu jomā, lai saprastu situāciju valstīs un pārliecinātos, ka piedāvātie transfertcenu risku novēršanas instrumenti nebūs pretrunā ar valstu likumiem. Kā arī izanalizēta un aprakstīta Latvijas tiesu prakse transfertcenu jomā, lai noteiktu pastāvošus riskus, kuri noved pie tiesu lietām. Otrajā darba daļā tika aprakstītas metodes pirmajā daļā aprakstīto transfertcenu risku novēršanai, kas nav pretrunā ar aprakstītiem valstu noteikumiem, pamatojoties uz ESAO transfertcenu vadlīnijām un autores darba pieredzi. Trešajā bakalaura darba daļā tika aprakstīti darījumi starp saistītām pusēm Latvijā un Krievijā, kā arī pielietoti otrajā daļā aprakstītie transfertcenu risku novēršanas instrumenti. Darbā tika izmantoti sekojošie avoti: Latvijas likums “Par nodokļiem un nodevām”, Latvijas likums “Uzņēmuma ienākuma nodoklis”, Krievijas Federācijas Nodokļu Kodekss, Latvijas Republikas tiesu spriedumi, ESAO transfertcenu vadlīnijas, interneta resursi, vispārējā un speciālā literatūra. Bakalaura darbs sastāv no 53 lapaspusēm, neskaitot pielikumus.
Atslēgas vārdi transfertcenas; transfertcenu riski
Atslēgas vārdi angļu valodā transfer pricing; transfer pricing risks
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2021 22:00:25