Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Finanšu vadības nozīme nodokļu piemērošanā uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā “Role of Financial Management in Corporate Taxation”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Vaira Gromule
Recenzents Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „ Finanšu vadības nozīme nodokļu piemērošanā uzņēmumā”. SIA „Graanul Pellets” ir cietā bio kurināmā – kokskaidu granulu ražotājs, kas Latvijā darbojas kopš 2009. gada. Bakalaura darbā tika noteikts uzņēmuma finansiālais stāvoklis un nodokļu piemērošanas kārtība un ietekme uz finanšu rādītājiem. Darba mērķis ir sniegt uzņēmuma īpašniekiem priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un nodokļu nomaksas lomu uzņēmumā. Uzdevumi - analizēt pieejamo finanšu informāciju par 2018. un 2019. gadu, Valsts ieņēmumu dienesta sniegtos datus un informāciju, kā arī veikt salīdzinošo analīzi ar nozares konturentiem. Bakalaura darbs sastāv no ievada un trīs nodaļām: 1. nodaļa ietver teoriju un informāciju par finanšu vadību uzņēmumā un nodokļu nomaksas kārtību. 2. nodaļa ietver informāciju par uzņēmuma saimniecisko darbību. 3. nodaļā veikta SIA „Graanul Pellets” finansiālā stāvokļa vērtības un nodokļu nomaksas ietekmes noteikšana atbilstoši 1. nodaļā atspoguļotajai teorijai. Izvirzītais darba mērķis tika sasniegts un visi izvirzītie darba uzdevumi ir izpildīti. Sadaļā „Secinājumi un priekšlikumi” sniegti priekšlikumi uzņēmuma finansiālās darbības uzlabošanai. Bakalaura darba sastāvs- 4 daļas, 3 nodaļas, 67 lappuses, 1 tabula, 31 attēls, 4 pielikumi. Darba izstrādei tika izmantoti 20 avoti.
Atslēgas vārdi „Finanšu vadības nozīme nodokļu piemērošanā uzņēmumā”
Atslēgas vārdi angļu valodā “Role of Financial Management in Corporate Taxation”
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2021 17:37:45