Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Darba spēka nodokļu analīze Eiropas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Labor Taxation Analysis in European Countries”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Dace Pelēkā, VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Darba spēka nodokļu analīze Eiropas valstīs”. Darbaspēka nodokļu sistēmas uzbūves principi Eiropas valstīs ir atšķirīgi. Tāpēc aktuāls uzdevums ir tos izanalizēt, lai saskaņā ar Latvijas īpatnībām piedāvāt tās pilnveidošanas variantus. Latvijas darbaspēka nodokļu sistēma ir sarežģīta gan pēc uzbūves principiem, gan arī izmantojot to reālajā saimnieciskajā praksē, tāpēc ir nepieciešama Eiropas pieredzes analīze, lai atrast tās optimizācijas mehānismus. Pētījuma objekts ir Latvijas un citu Eiropas valstu darbaspēka nodokļu sistēma. Pētījuma priekšmets - iedzīvotāju ienākuma aplikšanas ar darbaspēka nodokļiem pilnveidošanas iespējas. Darba mērķis ir identificēt galvenās problēmas darbaspēka nodokļu sistēmas attīstībā Latvijā un izvirzīt priekšlikumus darbaspēka nodokļu sistēmas pilnveidošanā. Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāatrisina sekojošie uzdevumi: izpētīt IIN un VSAOI aplikšanas teorētiskos pamatus, veikt IIN un VSAOI sistēmas analīzi Latvijā un citās Eiropas valstīs, analizēt nodokļu ieņēmumus no darbaspēka nodokļiem Latvijā un citās Eiropas valstīs, salīdzināt darbaspēka nodokļu slogu Eiropas valstīs, identificēt problēmas ienākuma nodokļa sistēmas darbībā Latvijā un izvirzīt pamatotus secinājumus un priekšlikums. Pētījuma rezultāti liecina, ka ieviešot autores izstrādātus priekšlikumus tiek samazināts nodokļu slogs. Izstrādātie pasākumi var uzlabot iedzīvotāju labklājību, uz saglabāto naudu var palielināt uzkrājumus, līdzekļu izmantošana investīcijās un patēriņa palielināšanos, kas galu galā var veicināt gan ekonomisko, gan arī demografisko izaugsmi. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta. Darba apjoms ir 56 lappuses, tas iekļauj 10 attēlus, 21 tabulu un 1 pielikumu. Izmantotās literatūras saraksts iekļauj 50 avotus.
Atslēgas vārdi Darbaspēka nodokļi, Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, VSAOI
Atslēgas vārdi angļu valodā Labor taxes, Personal income tax, State social insurance contributions
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2021 16:42:14