Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu nomaksas atbildības pilnveidošanas iespējas nodokļu parādu piedziņas procesa uzlabošanai”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities to Improve Tax Liability and Tax Debt Recovery Process”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Baiba Šmite-Roķe, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Mažeika B. Nodokļu nomaksas atbildības pilnveidošanas iespējas nodokļu parādu piedziņas procesa uzlabošanai: Maģistra darbs. Maģistra profesionālo studiju programma “Muitas un nodokļu administrēšana” Nokavēto nodokļu maksājumu jeb nodokļu parādu piedziņa jau vairāku gadu garumā ir viena no Valsts ieņēmumu dienesta darbības prioritātēm. Valsts ieņēmumu dienests ar piespiedu parādu piedziņas mehānismu palīdzību ne tikai papildina valsts, pašvaldību un Eiropas Savienības budžetu ieņēmumus, bet netieši veic arī nodokļu nomaksas atbildības pilnveidošanu komersantiem un indivīdu tiesisko audzināšanu, uzsverot, ka normatīvajos aktos noteiktais ir jāievēro un valsts noteiktie maksājumi ir jāmaksā, un aicinot labprātīgi izpildīt normatīvajos aktos noteiktās saistības. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļautas 4 tabulas un 14 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu, 3 avoti krievu un 14 avoti angļu valodā. Darba mērķis ir izstrādāt iespējamos risinājumus nodokļu nomaksas atbildības un nodokļu parādu piedziņas procesa pilnveidošanai. Maģistra darba pētījuma objekts ir nodokļu nomaksas atbildības pilnveidošana, savukārt, maģistra darba pētījuma priekšmets ir nodokļu parādu piedziņas procesa uzlabošana. Pirmajā daļā ir analizēts normatīvais regulējums nodokļu parādu piedziņā, īpaši akcentējot nodokļu nomaksas veicināšanas un parādu piedziņas procesu Valsts ieņēmumu dienestā. Iegūta nepieciešamā informācija par nodokļu parādu rašanās iemesliem un veikta nodokļu parādu struktūras analīze. Otrajā daļā tiek norādīts uz nodokļu atbildības teorētiskajiem aspektiem, OECD dalībvalstu pieredzi un nodokļu pētnieku un ekspertu viedokļiem par nodokļu administrēšanas un nereģistrētās nodarbinātības jēdzienu, par veidiem kā un kāpēc vajadzētu vairāk nodarboties ar nodokļu maksātāju segmentēšanu. Trešajā daļā norādīti praktiski risinājumi nodokļu atbildības pilnveidošanā. Būtiskākie secinājumi un priekšlikumi – nodokļu morāle un atbildība ir ļoti nozīmīga nodokļu parādu atgūšanas sastāvdaļa, izmantojot nodokļu morāles mehānismus un uzsākot aktīvu, uz rezultātu vērstu darbību, parāda izveidošanas sākumā, var uzlabot nodokļu parādu piedziņas procesu un palielināt valsts budžeta ieņēmumus.
Atslēgas vārdi Nodokļi, Nodokļu parādu piedziņa, VID, Nedeklarēta nodarbinātība, Nodokļu morāle, Nodokļu atbildība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Taxes, Recovery of tax debts, SRS, Undeclared employment, Tax morale, Tax liability.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2021 15:13:05