Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas nodokļa loma muitas politikas īstenošanā”
Nosaukums angļu valodā “The Role of Customs Duty in the Implementation of Customs Policy”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents Sanita Dzene, VID Muitas pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Darba autore: Veronika Putāne Darba tēma: Muitas nodokļa loma muitas politikas īstenošanā Darba veids: Bakalaura darbs Studiju programma: Muitas un nodokļu administrēšana Darba zinātniskais vadītājs: Aldis Čevers Bakalaura darbā tiek pētītas starptautiskās tirdzniecības teorijas un izvērtēta globalizācijas ietekme muitas jomā un muitas politikas veidošanā. Darbā tiek novērtēti muitas politikas elementi, tās veidojošie faktori, tiek izvērtēta ietekme politikas īstenošanā muitas savienībā. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai apkopota un analizēta informācija par muitas administrējamiem maksājumiem, novērtētas muitas maksājumu iekasēšanas tendences Krievijā un Ķīnā, un, balstoties uz praktiskajiem piemēriem, izvērtēta tarifu piemērošanas loma starptautiskajā tirdzniecībā. Darba mērķis: izvērtēt muitas nodokļa un tarifu piemērošanas lomu starptautiskās tirdzniecības regulēšanā. Darba uzdevumi: izpētīt starptautiskās tirdzniecības tendences; analizēt muitas funkcijas; novērtēt muitas politikas attīstības tendences, definēt tās elementus un ietekmējošos faktorus; novērtēt muitas maksājumu iekasēšanas tendences pasaulē; izvērtēt tarifu metodes lomu starptautiskās tirdzniecības regulēšanā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba pirmajā daļā ir teorētisks apraksts par starptautiskajām tirdzniecības teorijām, tirdzniecības attīstības tendencēm un integrācijas procesiem starptautiskajā tirdzniecībā; otrajā daļā definēti muitas politikas veidošanās ietekmējošie faktori, izvērtēta muitas politikas īstenošana muitas savienībā; trešajā daļā apkopota informācija par muitas administrējamiem maksājumiem un to iekasēšanas tendencēm pasaulē, balstoties uz valstu likumdošanu, un izvērtēta tarifu ietekme uz starptautisko tirdzniecību. Darba apjoms ir 56 lpp., tajā iekļauti 8 attēli un 9 tabulas.
Atslēgas vārdi Muitas politika, muitas maksājumi, muitas nodoklis, starptautiskā tirdzniecība, tirdzniecības politika, tarifs
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs policy, customs payments, customs duty, international trade, trade policy, tariff
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2021 09:15:38