Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles pasākumu pilnveidošana konteinerpārvadājumos”
Nosaukums angļu valodā “Improving Customs Control Measures in Container Transport”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Andrejs Valbahs, VID MP Muitas kontroles organiz. daļas Fiziskās kontroles organiz. nod. vecākais muitas eksperts
Anotācija Bakalaura darbā tika veikts pētījums par muitas kontroles pasākumu pilnveidošanu konteinerpārvadājumos. Autore veica analīzi par konteineru veidiem un nepieciešamību mūsdienas tirdzniecībā, konteinera kontroles pasākumiem, normatīvo regulējumu, un kontrabandas gadījumiem. Tika veikts pētījums par muitas kontroles pasākumu piemērošanu konteineru pārvadājumiem, tai skaitā skenēšanas tehnoloģijām un programmām pasaulē, kas vērsti uz muitas kontroles uzlabošanu. Autore izvēlējās šo tēmu, jo uzskata, ka konteineru pārvadājumiem ir tendence pieaugt ar katru gadu, līdz ar to attiecīgi var pieaugt arī kontrabandas iespējas. Jo, ņemot vērā konteineru apjomu, kas šķērso robežas, ir nereāli veikt kontroli katram konteineram. Kontrabandisti spēj labi pielāgoties esošajiem muitas pasākumiem un veiksmīgi veikt nelikumīgu tirdzniecību, tādēļ autore uzskata, ka muitas kontroles pasākumus vajag pilnveidot, plašāk izmantojot riska analīzi un novirzīt uz kontroli tikai tos konteinerus, kuros kontrabandas varbūtība ir pietiekoši augsta. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt muitas kontroles pārbaudes īpatnības konteinerpārvadājumos. Izvirzītā mērķa sasniegšanai bija nepieciešams iepazīties ar muitas kontroles pasākumiem konteinerpārvadājumos. Darba autore analizēja kontrabandas gadījumus pēdējo 10 gadu laika. Kā arī veica skenēšanas tehnoloģiju un programmu analīzi lai varētu secināt kāda ir esošā situācija un kā to var uzlabot. Darba apjoms 55 lapas, sastāv no trīs daļām un astoņām nodaļām, darbā izmantoti 25 attēli, 2 tabulas, izmantotās literatūras un avotu sarakstā 45 vienības. Darba pirmajā daļā pētīta konteineru izmantošanas vēsture un nepieciešamība mūsdienas tirdzniecībā, kā arī par izplatītākajiem konteineru veidiem. Darba otrajā daļā apskatīti normatīvie akti, kas regulē konteinerpārvadājumus un muitas kontroli, muitas kontroles pasākumi un kontrabandas gadījumi pasaulē. Trešajā daļā tika veikta mūsdienu skenēšanas tehnoloģiju analīze un pieejamās programmas, kas vērstas uz muitas kontroles uzlabošanu. Pētījuma rezultātā, balstoties ar pieejamo informāciju, tika izdarīti secinājumi un priekšlikumi muitas kontroles pasākumu uzlabošanai konteinerpārvadājumos.
Atslēgas vārdi Muitas kontroles pasākumu pilnveidošana konteinerpārvadājumos
Atslēgas vārdi angļu valodā Improving Customs Control Measures in Container Transport
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2021 21:28:16