Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Personāla vadības politika muitā un muitas profesijas prestiža paaugstināšana”
Nosaukums angļu valodā "Policy of Personnel Management in Customs and Raising the Prestige of a Customs Officer Career”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Sandra Kārkliņa-Ādmine
Recenzents Daira Aramina, RTU SESMI direktora vietniece
Anotācija Bakalaura darba autore Viola Asare izstrādāja darbu, kura temats ir “Personāla vadības politika muitā un muitas profesijas prestiža paaugstināšana”. Darbā tiek aplūkota Valsts ieņēmumu dienestam aktuāla problēma – bieža kadru mainība un personāla resursu trūkums. Liels skaits studentu mācās Rīgas Tehniskajā universitātē Muitas un nodokļu administrēšanas programmā, bet Valsts ieņēmumu dienests regulāri meklē jaunus darbiniekus. Tas nozīmē, ka absolventi biežāk izvēlās strādāt privātajos uzņēmumos, nevis valsts struktūrā. Bakalaura darba mērķis – raksturot personāla vadības politiku muitā, noskaidrot studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšanas” studentu darba izvēles kritērijus un noteikt metodes muitas profesijas prestiža paaugstināšanai. Darba uzdevumi ir: 1.Izpētīt tiesisko regulējumu valsts un privātajā sektorā; 2.Salīdzināt personāla vadības politiku muitā un uzņēmumā “X”; 3.Veikt Muitas un nodokļu administrēšanas studiju programmas studentu aptauju par turpmāko darba izvēli pēc studiju beigām un apkopot tās rezultātus; 4.Izpētīt kā Valsts ieņēmumu dienests veic Latvijas jauniešu izglītošanu muitas jomā; 5.Noteikt trūkumus, kuri ir pamatā tam, ka jaunieši darbu valsts iestādē neuzskata par pietiekami vilinošu; 6.Izstrādāt priekšlikumus muitnieka profesijas prestiža paaugstināšanai. Bakalaura darbu veido trīs daļas. Pirmajā daļā ir personāla vadības teorija, kur ir aprakstīta personāla vadības būtība, procesi, ar kuriem nodarbojas personāla vadība. Tiek aplūkota amatu aprakstu nepieciešamība, kā arī darba samaksu veidojošās komponentes. Otrajā darba daļā ir salīdzināta personāla vadības politika Valsts ieņēmumu dienesta muitā un privātā uzņēmuma “X” muitas nodaļā. Trešajā daļā ir aprakstīts pētījums par studentu darba izvēli pēc studiju beigām. Tas balstīts uz autores veiktajām studentu aptaujām. Darbu noslēdz autores izstrādātie ieteikumi Valsts ieņēmumu dienestam jaunu kvalificētu darbinieku piesaistīšanai. Darba kopējais apjoms ir 56 lappuses, tas satur 5 attēlus, 7 tabulas, tajā ir atsauces uz 33 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi personāls, muita, prestižs, aptauja
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel, customs, prestige, interview
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2021 13:48:50