Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Profesionālo sportistu ienākumu aplikšana ar nodokļiem Latvijā un Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Taxation of Income of Professional Athletes in Latvia and the European Union”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Baiba Šmite-Roķe
Recenzents Dace Pelēkā, VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Profesionālo sportistu ienākumu aplikšana ar nodokļiem Latvijā un Eiropas Savienībā”. Šī darba aktualitāte ir pamatota ar to, ka profesionālo sportistu ienākumu aplikšana ar nodokļiem ir starptautisko nodokļu tiesību jautājums, kur liela nozīme un ietekme ir nodokļu konvencijām, kas tiek slēgtas starp valstīm, balstoties uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Parauga Nodokļu Konvenciju. Tomēr gan akadēmiskā, gan lietišķā vidē arvien biežāk rodas diskusijas par nodokļu konvenciju, kas izstrādātas un ir piemērojamas, vadoties pēc ESAO paraugkonvenciju, neefektivitāti attiecībā uz profesionālo sportistu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem un tiek kritizēta ESAO un nodokļu konvenciju līgumslēdzējvalstu rīcības attiecība uz situācijas uzlabošanu. Bakalaura darba mērķis ir apkopot profesionālo sportistu ienākumu aplikšanas ar nodokļiem principus, salīdzināt profesionālo sportistu nodokļu apmērus Eiropas Savienības dalībvalstīs un izpētīt profesionālo sportistu ienākuma aplikšanas ar nodokļiem problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus profesionālo sportistu ienākumu aplikšanas ar nodokļiem pilnveidošanai. Darba pētījuma objekts ir profesionāli sportisti kā nodokļu maksātāji, ja tie piedalās starptautiskās sporta sacensībās un viņu darbs nav veikts tikai rezidences valsts robežās. Darba pētījuma priekšmets ir profesionālo sportistu ienākumu aplikšanas ar nodokļiem pilnveidošanas iespēju izpēte. Bakalaura darba uzdevumi ir izpētīt sporta industrijas pamatus, apzināt profesionālo sportistu kā nodokļu maksātāju un kā darbinieku īpatnības, izpētīt vispārējus un specifiskus principus profesionālo sportistu ienākumu aplikšanai ar nodokļiem, veikt profesionāliem sportistiem uzlikto nodokļu apmēru analīzi Eiropas Savienības dalībvalstīs, noteikt profesionālo sportistu ienākumu aplikšanas ar nodokļiem problēmas, veikt tiem ierosināto risinājumu analīzi, un izstrādāt priekšlikumus profesionālo sportistu ienākumu aplikšanas ar nodokļiem pilnveidošanai. Darbam ir praktiskā vērtība, jo darbs sniedz pamatus profesionālo sportistu ienākumu aplikšanā ar nodokļiem un darbā veiktais pētījums atspoguļo iespējamos iemeslus profesionālo sportistu tendencei izvairīties no nodokļu saistībām. Vienlaikus darbā izvirzīti priekšlikumi par profesionālo sportistu ienākumu aplikšanas ar nodokļiem pilnveidošanu. Bakalaura darbs sastāv no piecām daļām, tā apjoms ir 69 lapaspuses. Tas satur piecas tabulas, desmit attēlus un divus pielikumus. Darba izstrādes laikā tika izmantoti 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi sportisti, aplikšana ar nodokļiem, ESAO Parauga Nodokļu Konvencija, starptautiskās nodokļu tiesības
Atslēgas vārdi angļu valodā athletes, taxation, OECD Model Tax Convention, international tax law
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2021 11:35:51