Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma komunikācijas pilnveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Communication at Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Normunds Balabka
Recenzents Lektors p.i. Daiga Maurere Mg.oec. Daiga Maurere
Anotācija Darba autore: Sabīne Vāvere Darba zinātniskais vadītājs: Prakt. Docents, Mg. oec. Normunds Balabka Darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma komunikācijas pilnveides projekts Darba veids: Bakalaura darbs Darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 77 lpp., tajā iekļauti 15 attēlu, 18 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 54 avoti latviešu un angļu. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Izpētīta komunikācijas teorijas galvenā bāze un nozīmīgums uzņēmumam. Izstrādāta aptaujas anketa uzņēmuma darbiniekiem komunikācijas sistēmas uzlabošanai. Izstrādāts komunikācijas pilnveides projekts, ņemot vērā darbinieku sniegtās atbildes. Sagatavoti priekšlikumi komunikācijas pilnveidošanai uzņēmuma vadībai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Vāvere, S., Balabka, N. (2021). Pakalpojuma uzņēmuma komunikācijas pilnveides projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 77 lpp.
Atslēgas vārdi pakalpojuma uzņēmums, iekšējā komunikācija, komunikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā service company, internal comunication, comunication
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2021 09:26:26