Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Kodēšanas sistēmu izmantošana muitas noliktavā”
Nosaukums angļu valodā “Using Coding Systems in a Customs Warehouse”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Kodēšanas sistēmu izmantošana muitas noliktavā” . Tēma ir aktuāla, jo mūsdienās visus darbus mēģina digitalizēt un sistematizēt, piešķirot elektroniskiem dokumentiem juridisku spēku. Lai uzlabot valsts ekoloģisko stāvokli un samazināt valsts izdevumus, pēc iespējas vairāk izmantot elektroniskas iekārtas un mazināt papīra formāta dokumentus. Tādā veidā paātrinot darba gaitu, jo elektroniskās iekārtas ātrāk nolasa un pārnes doto informāciju uz elektronisko vidi, kur turpmāk var veikt nepieciešamos darbus un aizpildīt uzskaites. Tehnoloģija ne tikai paātrina darba procesu, bet arī samazina iespējamo kļūdu daudzumu, kas var rasties no neuzmanības vai citu iemeslu dēļ. Elektroniskā sistēma būs pieejama visām kompetentām iestādēm, jebkurā pasaules galā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt muitas noliktavas tagadējo sistēmas procesu un izveidot risinājumu, kā to mobilizēt un modernizēt. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tiek noteikti šādi darba uzdevumi: 1. Izpētīt starptautiskās tirdzniecības procesu, priekš kam ir nepieciešamas noliktavas starptautiskā tirgū, preču klasificēšanu un kā tiek aizsargātas preces starptautiskā tirgū un vietējā; 2. Izpētīt noliktavas veidus un to procesus; 3. Izpētīt kādi kodēšanas paņēmieni ir pieejami un kuri ir parocīgāki; 4. Izvērtēt, kurš kodēšanas paņēmiens ir labāks priekš muitas noliktavas un kā var modernizēt muitas noliktavu. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmā nodaļā tiek aprakstīts starptautiskā tirdzniecība, kā klasificē preces, kā starptautiskā un vietējā tirgū aizsargā patentētos zīmolus, kā preces tiek uzglabātas. Otrā nodaļā aprakstīti vispārīgo noliktavu veidi un muitas noliktavas veidi, kā uzglabā preces, pēc kādiem kritērijiem izvēlas noliktavu, kā notiek uzskaites kārtība. Trešā nodaļa aprakstīti kodēšanas veidi, kurš no veidiem ir piemērotāku, kur mūsdienas pielieto šādus kodējumus. Ceturtā nodaļā aprakstīts autora pētījums, kurā atspoguļota QR koda un svītrkoda pielietošanas iespējas muitas noliktavā, lai paātrinātu un sistematizētu darbu. Bakalaura darba izstrādē par pētījuma avotiem izmantoti Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos regulējumus, Valsts ieņēmuma dienesta publiski pieejama informācija, Latvijas un starptautiskas publikācijas, zinātniska un lietišķā literatūra, muitas noliktavas un muitas kontroles punkta darbinieku sniegta informācija. Bakalaura darbs kopējais apjoms ir 54 lappuses. Tajā ir iekļauti 11 attēli un 1 tabula, izmantotās literatūras sarakstā 59 vienības.
Atslēgas vārdi Muitas noliktava, QR kods, svītrkods, noliktavas veidi, kodēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs warehouse, QR code, barcode, warehouse types, coding
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2021 19:45:26