Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Elva SIA attīstības stratēģija
Nosaukums angļu valodā Development Strategy of Elva LTD
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Andrejs Dzedons
Recenzents K.J.Ātrens
Anotācija Uzņēmums Elva Baltic, SIA darbojas Informāciju Tehnoloģiju nozarē, un tā pamatdarbība ir saistīta ar uzņēmuma resursu plānošanas sistēmu un saistīto produktu ieviešanu un uzturēšanu. Uzņēmuma Microsoft Zelta sertificētais partneris un produkta portfelis sastāv no Microsoft produktiem un uzņēmuma izstrādātiem risinājumiem. Informācijas tehnoloģiju nozare attīstās straujiem soļiem, un lai spētu atbilstoši uzņēmuma misijai nodrošināt klientu izaugsmes veicināšanu un biznesa procesu efektivitātes paaugstināšanu, uzņēmumam ir jāturpina nepatraukta attīstība. Uzņēmums piedāvā plašu produktu un pakalpojumu klāstu, kuru var iedalīt 4 grupās – biznesa aplikācijas (Business Central, Dynamics 365 for Finance and Operations) mākoņu pakalpojumi, biroja aplikācijas (Office 365) un Dati un AI (Power BI, IoT, AI). Izmantojot plašo produktu un pakalpojumu klāstu, uzņēmuma mērķis ir stiprināt savas pozīcijas savā tirgus segmentā, kā arī uzlabot efektivitātes radītājus. Taču uzņēmuma konkurenti ir sākušu izmantot līdzīgu stratēģiju, piedāvājot plašu produktu un pakalpojumu klāstu, bieži izmantojot zemākas cenas stratēģiju, tādējādi pārvilinot potenciālos klientus. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt uzņēmuma ārējo un iekšējo vidi, lai varētu atklāt uzņēmuma stiprās un vājās puses, kas ļautu definēt vairākas biznesa līmeņa stratēģijas un no tām izvēlēties piemērotāko, lai atrisinātu augstāk minēto vadības problēmu. Darba izstrādes gaitā, autors izmantos PESTEL, Portera piecu spēku metodes, lai analizētu uzņēmuma ārējo vidi. Izvērtējot uzņēmuma iekšējā vidi, tiks analizēts pievienotās vērtībās radīšanas process, kā arī izzināt, kas veido uzņēmuma priekšrocību pār konkurentiem. Balstoties uz uzņēmuma ārējās un iekšējās vides izpēti, tiks definēti uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi, kas tiks apkopts SWOT analīzē. Veicot ārējās vides analīzi, autors secināja, ka COVID-19 izraisītās pandēmijas ietekmē uzņēmējdarbības vide ir mainījusies, ekonomiskā aktivitāte tikusi ierobežota, taču uzņēmumi ir spējuši pielāgoties un informāciju tehnoloģiju, ražošanas un tirdzniecības nozares jau 2020. gada trešajā ceturksnī ir spējušas atkopties un uzrādīt izaugsmi. Uzņēmums darbojas stratēģiskās grupas ietvaros, kuras pamatdarbība ir saistīta ar uzņēmuma plānošanas sistēmu un to saistīto produktu ieviešanu un uzturēšanu, kas turklāt strādā ar Microsoft produkciju. No šīs grupas, Elva Baltic ir ieguvusi vislielāko sava tirgus segmenta daļu, taču veiktā analīze liecina, ka uzņēmuma efektivitāte un peļņas rādītāju koeficienti nav atbilstoši tirgus daļai, un konkurenti šajos rādītājos uzrāda labākus rezultātus. Tā pat veiktā analīze liecina, ka uzņēmums var izmantot savas stiprās puses, kas ir plašais produktu un pakalpojumu klāsts, lokalizācijas aplikācija un zinošais personāls, un tās kapitalizēt attiecibā uz Business Central Online produktu un Microsoft produktu attīstības stratēģiju, kas ir vērstu uz produktu savstarpējo saskarsmi, ātru to ieviešanu par zemām izmaksām, pielāgošanas iespējām un izvietojumu. Balstoties uz veikto analīzi, autors definēja trīs iespējamās biznesa līmeņa stratēģijas, kuras varētu atrisināt vadības problēmu. Pirmā stratēģija nosaka, ka uzņēmums varētu piesaistīt klientus no publiskā sektora, kur tiks iepludināti apjomīgi ES naudas līdzekļi Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros, kurus plānots novirzīt digitalizācijas stiprināšanai. Otrā stratēģija paredz Business Central aplikāciju, kuras papildinātu uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas funkcionalitāti, izstrādi un to pārdošanu Micrososft app source. Trešā stratēģija paredz izmantot Microsoft produktu attīstības stratēģijas sniegtās iespējas un papildināt produktu portfeli ar jauno produktu Business Central Online, kuru var ieviest ļoti īsā laika posmā, par salīdzinoši zemām izmaksām un ir paredzēts mazajiem uzņēmumiem, tādejādi piesaistot klientus no jaunām tirgus mērķauditorijām.
Atslēgas vārdi Elva, Elva Baltic SIA, Microsoft, lokalizācija, uzņēmuma resursu plānošanas sistēma, efektivitāte, pelņas rādītāji, ieviešana, stratēģija, tirgus segments, konkurenti, stratēģiskā priekšrocība, zemākas cenas stratēģija, diferencēšanas stratēģija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Elva, Elva Baltic LTD, Microsoft, localization, enterprise recourse system, efficiency, profitability, implementation, strategy, market segment, competitors, strategic advantage, low price strategy, differentiation strategy.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2021 17:22:04