Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālā mārketinga aģentūras dibināšanas plāns
Nosaukums angļu valodā Project on the Establishment of a Digital Marketing Agency
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents Lektora p.i. Mg.oec. Toms Kreicbergs
Anotācija Noslēguma darba autors: Karīna Mote Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: prakt. docents Mg.oec.,asoc. Leonards Budņiks Noslēguma darba temats: Digitālā mārketinga aģentūras dibināšanas plāns Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 12 attēli un 20 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu, 2 avoti angļu valodā un 3 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā ir veikti pētījumu un analīzes par digitālā mārketinga vidi, šīs nozares tirgus izpēte, pieprasījums, mērķa tirgus un digitālā mārketinga pakalpojumu sniegšanas konkurenti. Darba ietvaros tika veiktas aptaujas, intervijas kā arī digitālā mārketinga pakalpojumu sniegšanas eksperiments, kur tika noskaidrots, ka digitālais mārketings ir aktuāls, bet par to uz ņēmumiem nav pietiekošu zināšanu. Balstoties uz pētījumā iegūtajiem datiem, tika izstrādāts digitālā mārketinga pakalpojumu sniegšanas aģentūras dibināšanas un finanšu plāns vienam gadam, ar kura palīdzību tika risināta izvirzītā bakalaura darba problēma. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Mote K., Budņiks L. (2021). Digitālā mārketinga dibināšanas plāns. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 68 lpp.
Atslēgas vārdi mārketings, analīze, plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing, analyze, plans
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 30.04.2021 10:24:08