Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma procesa digitālās lietotnes izvērtējums un pilnveidošana, izmantojot lietotāja pieredzes pieeju
Nosaukums angļu valodā Evaluation and Development of Digital Application for Business Processes Applying the User Experience Approach
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Vieslektore Alda Bražūne
Anotācija Bakalaura darba autors: Normunds Rimicāns Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs Bakalaura darba temats: Uzņēmuma procesa digitālās lietotnes izvērtējums un pilnveidošana, izmantojot lietotāju pieredzes pieeju Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 8 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 1 avots latviešu, 45 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījuma rezultātā ir iegūts vērtējums uzņēmuma digitālās lietotnes attīstības prototipam, izmantojot patērētāju pieredzes dizaina izpētes metodes. Lai iegūtu šādu vērtējumu, tika izpētīta patērētāju pieredzes dizaina teorija un apskatītas saistītās pētījumu metodes. Izpētes dati tika iegūti, izmantojot klientu aptaujas un partneru intervijas. Par uzņēmuma digitālās lietotnes attīstības virzienu tika noteikts klientu modulis, jeb klientu tiešsaistes portāls. Tas ir sadarbības partnera piedāvāts risinājums, kurš tika izanalizēts šajā darbā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rimicāns, N., Ščeulovs, D. (2021) Uzņēmuma procesa digitālās lietotnes izvērtējums un pilnveidošana, izmantojot lietotāju pieredzes pieeju. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 77 lpp.
Atslēgas vārdi Patērētāju pieredze, uzņēmums, posms, process
Atslēgas vārdi angļu valodā User experience, company, stage, process
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.04.2021 13:59:35