Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Klientu attieksme pret bio iepakojuma izmantošanu sadzīves produktos
Nosaukums angļu valodā Customer perception towards bio-packaging implementations for household products
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents K.J.Ātrens
Anotācija Šī bakalaura darba nosaukums ir “Patērētāju uztvere attiecībā pret bioiepakojuma ieviešanu mājsaimniecības produktos”. Informācija ņemta no zinātniskiem žurnāliem, akadēmiskām datu bāzēm un interneta vietnēm. Mūsdienās piesārņojums, globālā sasilšana un cieto atkritumu problēmas ir būtisks jautājums cilvēkiem visā pasaulē, un viens no galvenajiem iemesliem tam ir plastmasas vai bioloģiski nesadalāms iepakojums. Ir svarīgi palielināt izpratni par bioloģisko iepakojumu kā alternatīvu parastajam iepakojumam, jo bioiepakojums varētu būt panākumu atslēga ne tikai mājsaimniecības produktu ražotājiem, bet arī uzlabot vides stāvokli pasaulē. Vispirms, Autori apzināja bioiepakojuma dzinējus un izpētīja faktorus, kas ietekmē bioloģiski noārdāmo polimēru bionoārdīšanos, tad noskaidroja, kādas ir bioloģiskās iepakošanas materiālu funkcijas un prasības, kā arī noskaidroja uzņēmumus, kas izmanto bioiepakojumu mājsaimniecības produktos, un parādīja ietekmi uz vidi. Lai noteiktu klientu uztveri attiecībā uz mājsaimniecības produktu bioloģisko iesaiņošanu un saprastu, kādi ir klientu virzītājspēki, lai izvēlētos šo iepakojumu, bija svarīgi analizēt patērētāju pirkšanas uzvedību un izveidot aptauju, kurā dažādu vecumu un dzimumu pārstāvjiem jautāja par viņu vispārējo attieksmi pret bioloģiskajiem iepakojumiem un vides jautājumiem. Pēc tam, tika veikta statistiskā analīze un izdarīti secinājumi. Šis darbs satur 14 tabulas, 18 grafikus un 1 pielikumu. Darbs izstrādāts angļu valodā. Atslēgvārdi: bio-iepakojums, plastmasas iepakojums, bioloģiski noārdāms, vide, klients, biopolimērs.
Atslēgas vārdi bio-iepakojums, plastmasas iepakojums, bioloģiski noārdāms, vide, klients, biopolimērs.
Atslēgas vārdi angļu valodā bio-packaging, plastic packaging, biodegradable, environment, customer, bio-polymer.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.04.2021 23:45:26