Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Investīciju analīze ātraudzīgās mežsaimniecības ieguldījumiem Latvijā salīdzinājumā ar tradicionālās mežsaimniecības nozari
Nosaukums angļu valodā Investment Analysis of Fast-Growing Forestry Investments in Latvia in Comparison to The Traditional Forestry Industry
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents R.Lucijanovs
Anotācija Veiktajā pētījumā “Investīciju Analīze Atraudzīgās Mežsaimniecības Ieguldījumiem Latvijā Salīdzinājumā ar Tradicionālās Mežsaimniecības Nozari” tika analizētas investīciju iespējas ātraudzīgo un tradicionālo koku sugu audzēšanā Latvijā. Pētījumā ir analizēti ne tikai mežsaimniecības nozares finansiālie aspekti, bet arī mežsaimniecības sociālā un ekoloģiskā ietekme. Tika pētīta un analizēta ražošanas paaugstinātā efektivitāte, ko iespējams panākt ar ātraudzīgajām koku sugām, kā arī nelietderīgi izmantoto zemju potenciālie izmantošanas veidi, ņemot vērā to ekonomisko, sociālo un ekoloģisko ietekmi. Papildus tika veikta globālu ātraudzīgo un tradicionālo sugu statistiska analīze, lai noteiktu un uzsvērtu ātraudzīgo sugu ražošanas spēju dominanci. Lai noteiktu izdevīgākās, ienesīgākās investīciju iespējas Latvijā, tika pētītas tikai tās sugas, kas ir dzīvotspējīgas Latvijas ģeogrāfiskajos apstākļos. Mainīgie lielumi, lai noteiktu rentabilitāti, tika iegūti no zinātniskajām publikācijām un apstrādāti ar speciāli šim pētījumam izgatavotu Microsoft Excel investīciju rentabilitātes rīku. Rezultāti tika salīdzināti un kritiski analizēti, lai noteiktu vispiemērotākās investīciju iespējas. Lai veiktu statistisko analīzi, tika apkopoti globālu ātraudzīgo un tradicionālu koku šķirņu vidējie gada pieauguma dati (n = 30), turpinājumā tika noteiktas vispārējās datu kopas atšķirības. Veiktajā pētījumā tika uzsvērtas inovatīvas iespējas, kas saistītas ar mežsaimniecības nozares pārvaldību un investīcijām, kuru īstenošanai ir nepieciešama prasmīga profesionāļu komanda, lai darbības pozitīvi ietekmētu ne tikai privātpersonas un investorus, bet arī sabiedrību un vidi kopumā. Bakalaura darbs sastāv no 33 lapām, rakstīts angļu valodā un satur 73 atsauces, četras tabulas, trīs figūras, divus pielikumus.
Atslēgas vārdi ātraudzīgā mežsaimniecība, tradicionālā mežsaimniecība, investīciju rentabilitāte, mežsaimniecības ekoloģiskā un sociālā ietekme
Atslēgas vārdi angļu valodā fast-growing forestry, traditional forestry, investment viability, ecological and social impact of forestry management
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.04.2021 21:43:19