Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Klientu veidotas tīmekļa atsauksmes un potenciālo klientu viesnīcu produktu iegādes nodoms
Nosaukums angļu valodā Customer-Generated Web Reviews and Potential Customers' Hotel Product Purchasing Intention
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents I.Veidemane
Anotācija Bakalaura darba uzdevums bija izpētīt patērētāju radīto ietekmi uz internetā ievietoto atsauksmju īpatnībām, veicot viesnīcu rezervācijas tiešsaistē. viesmīlības nozare ir ļoti atkarīga no tiešsaistes kopienas platformām, jo cilvēki mēdz pieņemt viesnīcu rezervēšanas lēmumu, pamatojoties uz informāciju, kas tīmekļa pārskata formātā sniegta par šiem ceļojumu aģentiem. Tāpēc, analizējot cilvēku lēmumu pieņemšu no uzvedības modeļa puses, būtu jāanalizē ietekmējošie faktori, kas izraisa rezervēšanas nodomu. Pētījumā tika analizēta sasvtarpējā saistība starp jaunu un vecu interneta atsauksmēm un nodomu rezervēt viesnīcas pakalpojumu.Tika analizētas attiecības starp iepirkšanās tiešsaistē riska izpratni un uzticību trešās personas bezpārskaitījuma sniedzējiem, ceļošanas pakalpojumu sabiedrībām. Pētījumā tika izvērtētas trīs dažādas valences interneta atsauksmju (pozitīva, negatīva un neitrāla), jaunu un vecu interneta atsauksmju un rezevēšanas nodoma saistības. Tika veikts eksperimentāls pētījums, dalībnieki tika sadalīti divās grupās. Aptaujas rezultāti norāda, ka pozitīvu, negatīvu un neitrālu atsauksmju saturam tīmeklī nav nozīmīgas korelācijas ar nodomu rezervēt viesnīcu.. Tomēr ir nozīmīgas atšķirības nodomā rezervēt viesnīcu saistībā ar interneta atskausmes vecumu - cilvēki rezervē viesnīcas, kurām ir jaunākas atsauksmes neatkarīgi no atsauksmes valences. Secinājums - novecojušas atsauksmes netiks ņemtas vērā, pieņemot lēmumus par viesnīcas rezervēšanu. Balstoties uz analīzi, augsts riska novērtējuma līmenis attiecībā uz viesnīcu rezervēšanu tiešsaistē samazina uzticības līmeni trešo personu tiešsaistes ceļojumu aģentiem. Pētījums arī uzsver elektroniskās un mutiskās komunikācijas mijiedarbību, tiešsaistes ceļojumu aģentūru reputāciju, kā arī pārredzamības politikas nozīmi. Tiek sniegti teorētiski un praktiski padomi, kā tīmekļa atsauksmju etekmē nodomus rezervēt viesnīcu un galīgo lēmuma pieņemšanu. Pētījums sastāv no 53 lapā, 59 atsaucēm, Tēze satur 11 tabulas, 6 attēlus un 2 pielikumus, tēzes valoda ir angļu. Atslēgas vārdi: valence, atsauksmes vecums, riska uztvere, uzticēšanās, rezervēšanas nodoms, tīmekļa atsauksmes, tiešsaistes ceļojumu aģenti, elektroniski, mutiski
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: valence, atsauksmes vecums, riska uztvere, uzticēšanās, rezervēšanas nodoms, tīmekļa atsauksmes, tiešsaistes ceļojumu aģenti, elektroniski, mutiski
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: valence, recentness, risk perception, trust, booking intention, web reviews, online travel agents, electronic word-of-mouth
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.04.2021 18:28:31