Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Klientu apmierinātību ietekmējošie faktori ēdināšanas nozarē
Nosaukums angļu valodā Factors Affecting Customer Satisfaction in the Catering Industry
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents K.J.Ātrens
Anotācija Anotācija. Šī bakalaura darba tēma ir “Klientu apmierinātību ietekmējošie faktori ēdināšanas nozarē”. Šī pētījuma sākumā ir aplūkota klientu apmierinātība dažādās nozarēs, uzsverot galvenās klientu apmierinātības aspektu atšķirības dažādās jomās kā, piemēram, e-komercijas, apģērbu un banku nozarē. Nākamā šī pētījuma daļa ir veltīta padziļinātai ēdināšanas nozares izpētei, atklājot tās būtību un atšķirības no citām iepriekšminētajām jomām. Šai daļai seko atsevišķa, detalizēta katra faktora, kas ietekmē klientu apmierinātību ēdināšanas nozarē, izpēte, ļaujot identificēt visstiprāk ietekmējošos faktorus, kas ietekmē klientu apmierinātību tieši ēdināšanas nozarē. Atrodot un identificējot šos faktorus, bija iespējams noteikt neatkarīgos mainīgos lielumus, uz kuriem koncentrēties šajā pētījumā, kā arī pašas aptaujas izveidē. Galvenie izmantotie literatūras avoti šī bakalaura darba kontekstā ir “Apkalpošanas un produktu kvalitātes ietekme uz klientu apmierinātību: pētījums par kafejnīcām viesnīcu nozarē”, ko 2009. gadā sarakstījuši Rozario un Abdullahs, “Klientu apmierinātība restorānu nozarē: darījumu orientēta modeļa izpēte”, kuru 2006. gadā sarakstījuši Saads Andalēbs un Konvejs, kā arī “Ēdienu kvalitātes, cenu atbilstības un vides ietekme uz klientu apmierinātību”, kuru 2016. gadā sarakstījis Hanaiša. Tabulu skaits, kuras iekļautas bakalaura darba tekstā, ir četras, atspoguļot aprakstošo statistiku, kas attiecināta uz atkarīgajiem un neatkarīgajiem mainīgajiem lielumiem, kā arī uzticamības un normāluma testus, Spīrmena korelācijas testu starp klientu apmierinātību un katru atkarīgo mainīgo un regresijas analīzi, kas nosaka, kuri faktori visvairāk ietekmē klientu apmierinātību. Šim pētījumam ir pievienoti divi pielikumi, proti, A pielikums un B pielikums. A pielikums attēlo aptaujas pilnu versiju gan angļu, gan latviešu valodā, savukārt B pielikumā ir atspoguļotas trīs tabulas, kas saistītas ar respondentu aprakstošo statistiku un respondentu skaitu katrā izglītības līmenī un katrā ienākumu diapazonā pēc nodokļu nomaksas. Viss bakalaura darbs oriģināli ir rakstīts angļu valodā. Tam ir 51 lapaspuses (ieskaitot anotācijas latviešu un angļu valodā, pielikumus un garantijas lapu), kuras sarakstītas balstoties uz 59 dažādiem zinātniskajiem avotiem par tēmām, kas saistītas ar klientu apmierinātību un ēdināšanas nozari, kā arī galvenajiem faktoriem, kas ietekmē klientu apmierinātību ēdināšanas nozarē.
Atslēgas vārdi Klientu apmierinātība, pakalpojumu kvalitāte, ēdiena kvalitāte, vide, cenas atbilstība, ēdiena daudzveidība
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer satisfaction, service quality, food quality, physical environment, price fairness, food variety
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.04.2021 16:49:55