Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Makroekonomisko faktoru ietekme uz akciju tirgus darbību Skandināvijas valstīs
Nosaukums angļu valodā Influence of Macroeconomic Factors on the Stock Market Performance in the Scandinavian Countries
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents K.J.Ātrens
Anotācija Anotācija Makroekonomisko mainīgo lielumu pārmaiņām ir liela ietekme uz akciju svārstībām, atšķirīgi ietekmējot akciju tirgus atkarībā no valsts ekonomiskajiem apstākļiem un valdības politikas. Tāpēc šī pētījuma galvenais mērķis ir noteikt tādu makroekonomisko mainīgo lielumu kā inflācijas, procentu likmes un naudas piedāvājuma pieauguma pārmaiņu ietekmi uz akciju cenām Oslo fondu biržā un Stokholmas fondu biržā. No Bloomberg termināļa tika iegūtas trīs makroekonomisko mainīgo mēneša vērtības, kā arī abu biržu akciju peļņas no 2001. gada janvāra līdz 2019. gada decembrim. Tā kā pētījumā izmantotie dati ietver laikrindas, pirms makroekonomisko mainīgo regresijas veikšanas uz akciju peļņu tika veikti vairāki sākotnējie statistiskie testi, piemēram, stacionaritātes un autokorelācijas testi. Daudzfaktoru regresijas modelis ar diferencētām laikrindām, kas aprēķināts, izmantojot standarta parasto lineāro kvadrātu (OLS) metodi, liecināja, ka procentu likmes negatīvi ietekmē abu biržu akcijas peļņas. Tomēr tika konstatēts, ka Stokholmas biržu pozitīvi ietekmē inflācija. Attiecībā uz Oslo biržu tika konstatēts, ka arī naudas piedāvājumam ir būtiska pozitīva ietekme uz akciju peļņu. Arī Granžera-sakarību statistiskais tests liecināja par ilgtermiņa vienvirziena cēloņsakarību starp naudas piedāvājuma pārmaiņām uz Oslo biržas akciju peļņu, kas nozīmē, ka monetārās politikas pārmaiņas var izmantot, lai prognozētu akciju tirgus pārmaiņas. Kopumā šī pētījuma ietekme izpaužās labākās zināšanās par makroekonomisko faktoru ietekmi uz akciju peļņu, kas varētu palīdzēt politikas veidotājiem un mājsaimniecībām uzlabot ieguldījumu lēmumus, tādējādi, uzlabojot kopējo tirgus efektivitāti. Pētījums ir rakstīts angļu valodā, un tā apjoms ir 48 lappuses, tostarp 12 tabulas un viens attēls. Turklāt, šajā pētījumā tika izmantoti 76 avoti.
Atslēgas vārdi Makroekonomiskie mainīgie, akciju peļņa, Skandināvijas valstis
Atslēgas vārdi angļu valodā Macroeconomic variables, stock returns, Scandinavian countries
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.04.2021 14:36:25